szukaj


Search results

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

... do km 1 + 724 w granicach istniejącego pasa drogowego w ciągu działki 150/1 i 150/2 w ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-08-06 09:02

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

... 92/1 o długości 2.287,50m w granicach istniejącego pasa drogowego” ... 92/1 o długości 2.287,50m w granicach istniejącego pasa drogowego . Teren inwestycji w studniom uwarunkowań i ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-03-02 15:13

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

... o długości ok.1300,00m w granicach istniejącego pasa drogowego” . Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ww. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-04-01 13:42

Decyzja

... w granicach istniejącego pasa drogowego o szerokości jezdni od 3m do 4m oraz o nr ewid. 160,336,337, ... w granicach istniejącego pasa drogowego o szerokości jezdni od 3m do 4m oraz o nr ewid. 160,336,337,339,650 ... drogowe zlokalizowane będą w linii istniejącego pasa drogowego . Na odcinku drogi występuje rów , który ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-01-28 14:44

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Skotniki - Józefów Nowy

... km 0+ 0,000 do km 1 + 667 w granicach istniejącego pasa drogowego w ciągu działki 63 i 897 w miejscowości ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-05-12 12:07

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

... o długości ok. 700,00m w granicach istniejącego pasa drogowego”. Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-04-15 12:06

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów - Wacławów

... 177 o długości ok. 3km w granicach istniejącego pasa drogowego”. Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ww. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-07-24 09:16

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

... 247 o długości ok. 700m w granicach istniejącego pasa drogowego” Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-04-21 09:05

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów - Dąbrowa nad Czarną

... 31 o długości 744m w granicach istniejącego pasa drogowego”. Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-07-24 09:19

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów - Dębowa Góra Kolonia

... 417 o długości ok. 330m w granicach istniejącego pasa drogowego” Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-05-20 13:56

Referat finansowy

... społecznego, prowadzenie rozliczeń w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz współpraca w tym ... 3) rozliczanie podatku VAT, 4) przygotowanie rachunków ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-08-09 12:52

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

... 6.857,00zł + 22% podatku VAT Cena ... 2) wartość gruntu 3.674,00zł + 22% podatku VAT Cena ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-07-22 08:50

Druki i formularze

... publicznej (doc) >> Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego >> ...

strona - Marcin Bojarczuk - 2017-01-05 15:30

Postanowienie

... o długości 1724m w granicach istniejącego pasa drogowego o nr ewid. 150 p o s t a n a w i a m ... Nowy o długości 1667m w granicach istniejącego pasa drogowego o nr ewid. 897 i 63 U z a s a d n i e n i e ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-04-16 10:49

Decyzja

... wieś RECZKÓW NOWY w granicach istniejącego pasa drogowego o szerokości jezdni od 3m do 4m oraz o nr ewid. 408 , 464 i ... drogowe zlokalizowane będą w linii istniejącego pasa drogowego . Na odcinku drogi występuje fragmentami rów po ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-01-28 15:01