szukaj


Search results

Postanowienie - Dębowa Góra Kolonia

... 417 o długości ok. 330m w granicach istniejącego pasa drogowego” ... 417 o długości ok. 330m w granicach istniejącego pasa drogowego” . W dniu 20 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-06-24 13:59

Postanowienie - Wacławów - Brzeźie

... 177 o długości ok. 3km w granicach istniejącego pasa drogowego”. ... 177 o długości ok. 3km w granicach istniejącego pasa drogowego”. W dniu 23 lipca 2009 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-08-14 11:37

Postanowienie

... 92/1 o długości 2.287,50m w granicach istniejącego pasa drogowego”. ... 92/1 o długości 2.287,50m w granicach istniejącego pasa drogowego”. W dniu 29 stycznia 2009 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-03-02 14:51

Postanowienie - Dąbrowa nad Czarmą

... 31 o długości 744m w granicach istniejącego pasa drogowego”. ... 31 o długości 744m w granicach istniejącego pasa drogowego”. W dniu 23 lipca 2009 roku ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-08-14 12:34

Postanowienie

... o długości 1724m w granicach istniejącego pasa drogowego o nr ewid. 150 p o s t a n a w i a m ... Ostrów o długości 1724m w granicach istniejącego pasa drogowego o nr ewid. 150 U z a s a d n i e n i ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-03-26 13:17

Postanowienie - Wolica

... 132 o długości ok. 1240m w granicach istniejącego pasa drogowego” ... 132 o długości ok. 1240m w granicach istniejącego pasa drogowego” . W dniu 25 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-07-22 08:54

Postanowienie - Dębowa Góra

... o długości ok. 700,00m w granicach istniejącego pasa drogowego”. ... o długości ok. 700,00m w granicach istniejącego pasa drogowego”. W dniu 14 kwietnia 2009 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-05-20 14:44

Postanowienie - Aleksandrów

... o długości ok. 800,00m w granicach istniejącego pasa drogowego” . ... o długości ok. 800,00m w granicach istniejącego pasa drogowego”. W dniu 1 kwietnia 2009 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-04-29 08:16

Postanowienie - Rożenek

... 247 o długości ok. 700m w granicach istniejącego pasa drogowego” ... 247 o długości ok. 700m w granicach istniejącego pasa drogowego”. W dniu 20 kwietnia ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-05-20 14:51

Postanowienie - Siucice

... o długości ok.1300,00m w granicach istniejącego pasa drogowego” . ... o długości ok.1300,00m w granicach istniejącego pasa drogowego”. W dniu 1 kwietnia 2009 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-04-29 08:21

Ogłoszenie

... wieś RECZKÓW NOWY w granicach istniejącego pasa drogowego o szerokości jezdni od 3m do 4m oraz o nr ewid. 408 , 464 i ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-01-28 14:57

Ogłoszenie

... Nowy o długości 1667m w granicach istniejącego pasa drogowego o nr ewid. 897 i 63 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-06-12 07:58

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

... Nowy o długości 1667m w granicach istniejącego pasa drogowego o nr ewid. 897 i 63 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-04-24 07:16

Ogłoszenie w sprawie wydania decyzji.

... JANIKOWICE-MARIANÓW w granicach istniejącego pasa drogowego o nr ewid. 160, 626, 336, 260, 333, 335, 527, 528, 529/1, 530/1, ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-11-08 08:01

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

... od km 0+000 do km 1+ 718,09 w granicach istniejącego pasa drogowego w ciągu działki nr 195” KOD ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-06-22 08:11