szukaj


Search results

Postanowienie

... 92/1 o długości 2.287,50m w granicach istniejącego pasa drogowego”. ... 92/1 o długości 2.287,50m w granicach istniejącego pasa drogowego”. W dniu 29 stycznia 2009 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-03-02 14:51

Postanowienie - Dąbrowa nad Czarmą

... 31 o długości 744m w granicach istniejącego pasa drogowego”. ... 31 o długości 744m w granicach istniejącego pasa drogowego”. W dniu 23 lipca 2009 roku ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-08-14 12:34

Postanowienie

... o długości 1724m w granicach istniejącego pasa drogowego o nr ewid. 150 p o s t a n a w i a m ... Ostrów o długości 1724m w granicach istniejącego pasa drogowego o nr ewid. 150 U z a s a d n i e n i ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-03-26 13:17

Postanowienie - Wolica

... 132 o długości ok. 1240m w granicach istniejącego pasa drogowego” ... 132 o długości ok. 1240m w granicach istniejącego pasa drogowego” . W dniu 25 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-07-22 08:54

Postanowienie - Dębowa Góra

... o długości ok. 700,00m w granicach istniejącego pasa drogowego”. ... o długości ok. 700,00m w granicach istniejącego pasa drogowego”. W dniu 14 kwietnia 2009 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-05-20 14:44

Postanowienie - Aleksandrów

... o długości ok. 800,00m w granicach istniejącego pasa drogowego” . ... o długości ok. 800,00m w granicach istniejącego pasa drogowego”. W dniu 1 kwietnia 2009 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-04-29 08:16

Postanowienie - Rożenek

... 247 o długości ok. 700m w granicach istniejącego pasa drogowego” ... 247 o długości ok. 700m w granicach istniejącego pasa drogowego”. W dniu 20 kwietnia ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-05-20 14:51

Postanowienie - Siucice

... o długości ok.1300,00m w granicach istniejącego pasa drogowego” . ... o długości ok.1300,00m w granicach istniejącego pasa drogowego”. W dniu 1 kwietnia 2009 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-04-29 08:21

Postanowienie - Dębowa Góra Kolonia

... 417 o długości ok. 330m w granicach istniejącego pasa drogowego” ... 417 o długości ok. 330m w granicach istniejącego pasa drogowego” . W dniu 20 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-06-24 13:59

Postanowienie - Wacławów - Brzeźie

... 177 o długości ok. 3km w granicach istniejącego pasa drogowego”. ... 177 o długości ok. 3km w granicach istniejącego pasa drogowego”. W dniu 23 lipca 2009 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-08-14 11:37

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania.

... – ALEKSANDRÓW w granicach istniejącego pasa drogowego o szerokości jezdni od 3m do 4m oraz o nr ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-11-29 15:09

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

... od km 0+000 do km 1+ 440w granicach istniejącego pasa drogowego w ciągu działek 63, 229/1, 229/2, 229/3” ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-06-22 08:18

Ogłoszenie.

... Siucice-Justynów w granicach istniejącego pasa drogowego o nr ewid. 285 i 348 o długości 2 461,05km ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-07-16 15:37

Ogłoszenie

... - ROŻENEK w granicach istniejącego pasa drogowego o szerokości jezdni od 3m do 4m oraz o nr ewid. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-01-28 14:48

Ogłoszenie -

... w granicach istniejącego pasa drogowego o szerokości jezdni od 3m do 4m oraz o nr ewid. 160,336,337, ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-01-28 14:23