szukaj


Search results

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania.

... JANIKOWICE-MARIANÓW w granicach istniejącego pasa drogowego o długości 1859,45m ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-09-25 08:45

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

... 92/1 o długości 2.287,50m w granicach istniejącego pasa drogowego”. W związku z art. 85 ust. 3 ustawy z ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-03-03 12:09

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania.

... gminnej Siucice-Justynów w granicach istniejącego pasa drogowego o nr ewid. 285 i 348 o długości 2 461,05km ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-05-21 13:49

Ogłoszenie

... wieś RECZKÓW NOWY w granicach istniejącego pasa drogowego o szerokości jezdni od 3m do 4m oraz o nr ewid. 408 , 464 i ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-01-28 14:57

Ogłoszenie

... Nowy o długości 1667m w granicach istniejącego pasa drogowego o nr ewid. 897 i 63 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-06-12 07:58

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

... Nowy o długości 1667m w granicach istniejącego pasa drogowego o nr ewid. 897 i 63 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-04-24 07:16

Ogłoszenie w sprawie wydania decyzji.

... JANIKOWICE-MARIANÓW w granicach istniejącego pasa drogowego o nr ewid. 160, 626, 336, 260, 333, 335, 527, 528, 529/1, 530/1, ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-11-08 08:01

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

... od km 0+000 do km 1+ 718,09 w granicach istniejącego pasa drogowego w ciągu działki nr 195” KOD ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-06-22 08:11

Ogłoszenie o przetargu.

... km 0+ 0,000 do km 1 + 724 w granicach istniejącego pasa drogowego w ciągu działki 150/1 i 150/2 w miejscowości Ostrów” ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-07-06 13:11

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

... 92/1 o długości 2.287,50m w granicach istniejącego pasa drogowego” Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ww. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-01-30 09:46

Zawiadomienie.

... w granicach istniejącego pasa drogowego o szerokości jezdni od 3m do 4m oraz o nr ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-12-04 14:49

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania.

... – ALEKSANDRÓW w granicach istniejącego pasa drogowego o szerokości jezdni od 3m do 4m oraz o nr ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-11-29 15:09

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

... od km 0+000 do km 1+ 440w granicach istniejącego pasa drogowego w ciągu działek 63, 229/1, 229/2, 229/3” ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-06-22 08:18

Ogłoszenie.

... Siucice-Justynów w granicach istniejącego pasa drogowego o nr ewid. 285 i 348 o długości 2 461,05km ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-07-16 15:37

Ogłoszenie

... - ROŻENEK w granicach istniejącego pasa drogowego o szerokości jezdni od 3m do 4m oraz o nr ewid. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-01-28 14:48