szukaj


Search results

Referat Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

... mieszkalnych i użytkowych,   8) ustalanie stawki czynszu za najem i dzierżawę lokali,   9) prowadzenie ...   15) orzekanie w sprawie przywrócenia pasa drogowego drogi gminnej do stanu poprzedniego w razie jego naruszenia, ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-01-18 09:01

Uchwała Nr III/12/2006

... opłat związanych z eksploatacją lokalu tj. podatku od nieruchomości , opłat za dostawę ciepła , wody , odbioru ... płynnych oraz energii elektrycznej Stawki czynszu za 1m² powierzchni użytkowej lokali wchodzących w ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-01-29 15:33

Uchwała XI/60/2007

... w sprawie: określenia wysokości rocznej stawki podatku od środków transportowych ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-11-28 11:39

Protokół Nr II/2006

... o podatkach , które będą stosowane w roku 2007. Stawki podatku od nieruchomości , podatku od środków transportowych objętych ... dla dyrektora szkoły – wprowadzono górną granicę stawki tego dodatku w wys. 50% wynagrodzenia zasadniczego. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-03-06 08:25

Uchwała Nr XXII/152/2013

... za gospodarowanie odpadami komunalnymi , ust alenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik . dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-04-25 20:08

Uchwała Nr XXIII/158/2013

... za gospodarowanie odpadami komunalnymi , ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik . dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-05-09 08:30

Uchwała Nr IV/33/2015

... opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-03-23 15:38

Uchwała Nr VIII/65/2015

... opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik. Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-12-15 11:49

ZARZĄDZENIE Nr 14/2006 z dnia 23 maja 2006 roku.

... od wniosku i załączników według obowiązującej stawki . § 3 . Wniosek o udzielenie ... niniejszym Zarządzeniu nie mogą być wyższe niż górne stawki opłat wynikające z Uchwały Rady Gminy w Aleksandrowie ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-05-23 11:46

Ogłoszenie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

...     W 2017 roku wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego składa się do ... lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2017 r. Pieniądze wypłacane będą: ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-01-05 15:25

Komunikat w sprawie zwrotu podatku akcyzowego

... z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego ... W 2010 roku wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego składa się do ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-02-01 09:35

Komunikat w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

... z dnia 13 sierpnia 2009 roku w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego ... W 2009 roku wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego składa ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-02-01 09:35

Ogłoszenie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

... do pobrania tutaj >> Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-07-15 10:51

Ogłoszenie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

... pobrania tutaj >> Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-07-11 09:51

Ogłoszenie - nowe terminy składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

... do pobrania tutaj >> Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-01-15 08:05