szukaj

Słowo w nie zostało uwzględnione, ponieważ jest zbyt krótkie.

Search results

Szkolnictwo

Szkoła Podstawowa w Aleksandrowie Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Nad Czarną ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2006-04-11 11:05

Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Nad Czarną

  SZKOŁA PODSTAWOWA w DĄBROWIE NAD CZARNĄ ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2011-11-04 10:53

Szkoła Podstawowa w Skotnikach

  SZKOŁA PODSTAWOWA w SKOTNIKACH Dyrektor: Andrzej ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2011-11-04 10:48

Szkoła Podstawowa w Aleksandrowie

... SZKOŁA PODSTAWOWA w ALEKSANDROWIE ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2011-11-04 10:54

Ogłoszenie o przetargu - budowa garażu przy budynku OSP w Skotnikach

Aleksandrów, dnia 12.04.2010r. OGŁOSZENIE GMINA ALEKSANDRÓW 26 -337 ALEKSANDRÓW WOJ. ŁÓDZKIE ... „ Budowa garażu przy budynku OSP w Skotnikach” 1)   Nazwa i adres ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-04-13 11:51

Ogłoszenie o przetargu na przebudowę budynku OSP w Skotnikach na Świetlicę wiejską

... I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Aleksandrów, Aleksandrów 39b, 26-337 Aleksandrów, woj. łódzkie, ... przez zamawiającego: Przebudowa budynku OSP w Skotnikach na świetlice wiejską. II.1.2) Rodzaj zamówienia: ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-03-01 15:40

Przetarg - Dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

... (ok 13:00) w miejsca wymienione poniżej: Szkoła Podstawowa w Dąbrowie n/Czarną - 40 posiłków, Gimnazjum w ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-08-27 12:02

Zawiadomienie o wyborze najkorzstniejszej oferty - Przebudowa budynku OSP w Skotnikach na świetlicę wiejską.

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-04-11 14:15

Ogłoszenie o zamówieniu - Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Skotnikach na potrzeby opieki zdrowotnej

Dokument do pobrania tutaj >> SIWZ wraz z załącznikami 1-5 >> Załącznik nr 6 do SIWZ >> Załącznik nr 7 do SIWZ >> Załącznik nr 8 do SIWZ >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-06-13 10:45

Wybór najkorzystniejszej oferty na budowę garażu przy budnyku OSP w Skotnikach

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-05-12 11:14

Protokół z otwarcia ofert pisemnych na zbycie wyposażenia kotłowni ze Szkoły Podstawowej w Skotnikach

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-11-10 13:54

Wybór najkorzystniejszej oferty - Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Skotnikach na potrzeby opieki zdrowotnej

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-07-09 08:45

Zawiadomienie o wyborze najkorzstniejszej oferty - Przebudowa budynku OSP w Skotnikach na świetlicę wiejską.

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-03-28 11:28

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

... Szkoła Podstawowa w Aleksandrowie ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-10-19 13:02

Obwieszczenie o obwodach głosowania

...   Szkoła Podstawowa w Aleksandrowie ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-10-31 14:03