szukaj

Słowo d nie zostało uwzględnione, ponieważ jest zbyt krótkie.

Search results

Ogłoszenie o przetargu na przedubowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Dąbrowa n Czarną - Taraska

... drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Dąbrowa n/Czarną – Taraska w istniejącym pasie drogowym o nr ewid. 62, 68, 94, 120, 264 od km ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-05-19 07:17

Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Taraska

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-05-14 13:41

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi Dąbrowa n Czarną - Taraska

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-06-10 05:40

Ogłoszenie o przetargu - Remont modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Taraska

Dokument do pobrania tutaj >> Załączniki: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia >> Strona tytułowa >> Spis >> Opis techniczny >> Projekt budowlany > ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-02-28 14:38

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Taraska

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-03-30 08:26

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

... 90/1, 80 o powierzchni całkowitej 5,26ha w miejscowości Taraska gmina Aleksandrów . Zgodnie z art. 75 ... Gminy Aleksandrów oraz przesłane sołtysowi wsi Taraska celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-01-30 09:45

Ogłoszenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwziecia

... przebudowie drogi gminnej Dąbrowa nad Czarną – Taraska gmina Aleksandrów o długości 3.826,33m i szerokości ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-02-05 15:00

Postanowienie

... 90/1, 80 o powierzchni całkowitej 5,26ha w miejscowości Taraska gmina Aleksandrów Zakres raportu o oddziaływaniu ... W dniu 15 stycznia 2009 roku Urząd Gminy w Aleksandrowie zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-03-05 08:48

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy

... Dąbrowa nad Czarną ... Taraska 47495 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-01-27 09:20

Zarządzenie Nr 18/2008 z dnia 11 lipca 2008r

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 18 / 2008 WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW ... poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) z a r z ą d z a m, co następuje: § 1. Powołuję ... Elżbieta Wijata – Sołtys wsi Taraska. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-08-11 13:34

Stan mienia komunalnego Gminy Aleksandrów

... 4 DĄBROWA NAD CZARNĄ 86/1 ...   TARASKA 71/3 ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-01-16 13:00

POŁOŻENIE I HISTORIA

... północy granicę stanowią lasy dochodzące do drogi Łódź-Radom. Najbardziej na południe wysunięta jest zachodnia część gminy. ...     -    Dąbrowa, Jaksonek, Taraska, Włodzimierzów .    ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2005-09-01 11:53

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 18 sierpnia 2008

... Dąbrowa nad Czarną, Borowiec, Taraska, Jaksonek, Włodzimierzów, Kotuszów, Dębowa Góra, Dębowa Góra Kolonia. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-08-18 08:42

Wykaz gruntów stanowiących własność komunalną.

... Dąbrowa nad Czarną ... Taraska ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-01-02 14:14

Zarządzenie Nr 14/2012

... ) drogi dojazdowej do gr untów rolnych we wsi Taraska" . Dokument do pobrania ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-04-30 08:52