szukaj


Search results

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy

... droga lokalna wraz z pasem zieleni ... Taraska 47495 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-01-27 09:20

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30 września 2007r

... droga gminna Wólka ... droga gminna Aleksandrów ... droga gminna Dąbrówka – ... droga gminna ... droga gminna Dąbrowa n/Cz. /plac przy ... droga gminna Dąbrowa n/Cz. –Kotuszów ...           droga ... droga gminna Reczków ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-01-30 11:43

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji - droga Marianów-Jusytnów

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-05-09 15:53

Ogłoszenie o przetargu na przedubowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Dąbrowa n Czarną - Taraska

... gruntów rolnych we wsi Dąbrowa n/Czarną – Taraska w istniejącym pasie drogowym o nr ewid. 62, 68, 94, 120, 264 od km ... gruntów rolnych we wsi Dąbrowa n/Czarną – Taraska w istniejącym pasie drogowym o nr ewid. 62, 68, 94, 120, 264 od km ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-05-19 07:17

Ogłoszenie o przetargu - Remont modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Taraska

Dokument do pobrania tutaj >> Załączniki: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia >> Strona tytułowa >> Spis >> Opis techniczny >> Projekt budowlany > ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-02-28 14:38

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Taraska

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-03-30 08:26

Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Taraska

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-05-14 13:41

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi Dąbrowa n Czarną - Taraska

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-06-10 05:40

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

... 90/1, 80 o powierzchni całkowitej 5,26ha w miejscowości Taraska gmina Aleksandrów . Zgodnie z art. 75 ... Gminy Aleksandrów oraz przesłane sołtysowi wsi Taraska celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-01-30 09:45

Ogłoszenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwziecia

... przebudowie drogi gminnej Dąbrowa nad Czarną – Taraska gmina Aleksandrów o długości 3.826,33m i szerokości ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-02-05 15:00

Postanowienie

... 90/1, 80 o powierzchni całkowitej 5,26ha w miejscowości Taraska gmina Aleksandrów Zakres raportu o oddziaływaniu ... powierzchni całkowitej 5,26ha w miejscowości Taraska gmina Aleksandrów . W ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-03-05 08:48

POŁOŻENIE I HISTORIA

... Główną oś gminy stanowi droga Łódź- Radomsko, która na terenie gminy   ma kierunek N-S. W ...     -    Dąbrowa, Jaksonek, Taraska, Włodzimierzów .    ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2005-09-01 11:53

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

... sytuacyjnym znajduje się w istniejącym pasie. Droga posiada nawierzchnię piaszczysto-żwirową o szerokości 4,00m. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-03-02 15:13

Gminny Zespół Oświaty

... i finansowania dowożenia uczniów, jeżeli droga do szkoły, w której obwodzie    dziecko mieszka, jest ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2016-10-20 12:02

Obwieszczenie, Decyzja oraz Charakterystyka Przedsięwzięcia - Rożenek

... sytuacyjnym znajduje się w istniejącym pasie. Droga posiada jezdnię o nawierzchni z kruszywa kamiennego o szer. 4,00m.. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-05-20 14:25