szukaj


Search results

Pomoc na inwestycje w ramach "Modernizacji gospodarstw rolnych"

... na lata 2014 - 2020. Wsparcie można otrzymać na inwestycje związane z: rozwojem produkcji prosiąt - ... składać  wniosek o przyznanie dofinansowania na inwestycje w "Modernizację gospodarstw rolnych". Wówczas ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-03-11 12:43

Ogłoszenie o przetargu na przedubowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Dąbrowa n Czarną - Taraska

... gruntów rolnych we wsi Dąbrowa n/Czarną – Taraska w istniejącym pasie drogowym o nr ewid. 62, 68, 94, 120, 264 od km ... gruntów rolnych we wsi Dąbrowa n/Czarną – Taraska w istniejącym pasie drogowym o nr ewid. 62, 68, 94, 120, 264 od km ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-05-19 07:17

Ogłoszenie o przetargu - Remont modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Taraska

Dokument do pobrania tutaj >> Załączniki: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia >> Strona tytułowa >> Spis >> Opis techniczny >> Projekt budowlany > ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-02-28 14:38

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Taraska

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-03-30 08:26

Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Taraska

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-05-14 13:41

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi Dąbrowa n Czarną - Taraska

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-06-10 05:40

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

... 90/1, 80 o powierzchni całkowitej 5,26ha w miejscowości Taraska gmina Aleksandrów . Zgodnie z art. 75 ... Gminy Aleksandrów oraz przesłane sołtysowi wsi Taraska celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-01-30 09:45

UCHWAŁA Nr XXIX /168 /06

... obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym, obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-05-07 07:32

Ogłoszenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwziecia

... przebudowie drogi gminnej Dąbrowa nad Czarną – Taraska gmina Aleksandrów o długości 3.826,33m i szerokości ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-02-05 15:00

Postanowienie

... 90/1, 80 o powierzchni całkowitej 5,26ha w miejscowości Taraska gmina Aleksandrów Zakres raportu o oddziaływaniu ... powierzchni całkowitej 5,26ha w miejscowości Taraska gmina Aleksandrów . W ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-03-05 08:48

Uchwała Nr III/9/2006

... § 7. Uchwala się plan nakładów na inwestycje na 2006 rok wg działów i rozdziałów zgodnie z załącznikiem Nr ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-03-26 10:34

Uchwała Nr XXVII/155/2006 ws. zmiany budżetu gminy na rok 2006

...   § 7. Uchwala się plan nakładów na inwestycje na 2006 rok wg działów   i rozdziałów zgodnie z ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-04-30 13:36

Plan pracy Rady Gminy na rok 2007

... Grudzień 1. Inwestycje i remont dróg publicznych na terenie gminy. ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-01-29 15:43

Protokół Nr XX/2008

... Gminy udało się zrealizować m.in. następujące inwestycje: rozpoczęta została budowa drogi ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-01-15 11:34

UCHWAŁA NR XXIX/165/06

... informację o realizacji nakładów na inwestycje, informację o przychodach i rozchodach ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-04-30 14:07