szukaj


Search results

Referat finansowy

... 9) naliczanie wynagrodzeń i świadczeń z ubezpieczenia społecznego, prowadzenie rozliczeń w zakresie podatku ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-08-09 12:52

Ogłoszenie o przetargu na Wykonanie zespołu boisk sportowych Moje Boisko - Orlik 2012

... Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-06-24 15:08

Sprawozdanie z działalności GOPS w Aleksandrowie za 2006r

... dla 35 osób na kwotę 66.873,00 Na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego od osób pobierających stałe świadczenia ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-07-03 10:39

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy oleju opałowego dla Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i Szkół na terenie Gminy Aleksandrów

... Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-09-20 10:58

Przetarg na samochód dla OSP Skotniki.

... Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-10-22 13:47

Zaproszenie od składania ofert

... bezpieczeństwa publicznego ( wymagana kserokopia ubezpieczenia usługi), Złożenie sprawozdania z ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-06-02 07:40

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

... i innych osób niemających dochodu i możliwości ubezpieczenia się na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2009-08-03 13:46

Ogłoszenie o przetargu na przebudowę budynku OSP w Skotnikach na Świetlicę wiejską

... Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-03-01 15:40

Ogłoszenie o przetargu na remont drogi gminnej w miejscowości Borowiec oraz miejscowości Kalinków

... Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-03-28 13:18

Zarządzenie Nr 55/2007

... rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” i w rozdziale paragrafy ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-01-02 14:08