szukaj


Search results

Uchwała Nr IV/20/2007

UCHWAŁA NR IV/20/2007 Rady Gminy w Aleksandrowie z ... w skład mieszkaniowego zasobu gminy reguluje odrębna Uchwała Rady Gminy w Aleksandrowie . ... §21. Tracą moc : Uchwała nr IX/59/95 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 27 kwietnia 1995 roku ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-03-26 12:15

Uchwała Nr XXV/138/2009

Uchwała Nr XXV/138/2009r Rady Gminy w Aleksandrowie z ... odnowy miejscowości Jaksonek". Uchwała do pobrania tutaj >> Plan odnowy miejscowości ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-02-27 09:04

Uchwała Nr XXIII/131/2008

Uchwała Nr XXII/131/2008r Rady Gminy w Aleksandrowie z ... Planu Odnowy Miejscowości Niewierszyn. Uchwała >> Załącznik Nr 1 >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-02-09 15:02

Uchwała GKW o przeprowadzeniu ponownego głosowania.

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Aleksandrowie z dnia 5 Października ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-10-06 08:04

Uchwała Nr III/14/2006

  UCHWAŁA Nr III/14/2006 RADY GMINY W ALEKSANDROWIE ...   §3. Traci moc uchwała Nr XXV/149/05 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 30 grudnia 2005 r. w ... na 2006 rok.   §4 .Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załącznik Nr 1 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-02-06 10:10

UCHWAŁA Nr XXIX /164/06

  UCHWAŁA Nr XXIX /164/ 06 Rady Gminy w Aleksandrowie z ... Wójtowi Gminy. § 14.Traci moc uchwała Nr XII/91/99 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 28 października 1999r ... materiałów towarzyszących projektowi budżetu gminy i uchwała Nr IX/51/03 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 14 listopada 2003 roku w ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-04-30 13:58

Uchwała Nr XXX/172/06

  UCHWAŁA Nr XXX/172/06 Rady Gminy w Aleksandrowie z ... Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc Uchwała Nr XXV/155/2001 z dnia 28 czerwca 2001 roku Rady Gminy ... w gminie . § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-08-28 12:48

Uchwała Nr III/16/2006

  Uchwała Nr III/16/2006 Rady Gminy w Aleksandrowie z ... wynagrodzenia zasadniczego. § 2. Traci moc Uchwała Nr IV/29/2003 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 14 marca 2003 roku w ... ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Aleksandrów oraz Uchwała Nr XVIII/116/04 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 29 grudnia 2004 roku ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-02-06 10:05

Uchwała GKW w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Aleksandrów

  UCHWAŁA Nr 6/2006 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w ... nr 1, 2, 3, 4 i 5. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-10-19 12:56

Uchwała Nr XXIX/161/06

  Uchwała Nr XXIX/161/06 Rady Gminy Aleksandrów z dnia ... budżetu za 2006 rok. § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załącznik Nr 1 ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-04-30 13:53

Uchwała Nr IV/22/2007

UCHWAŁA NR IV/22/2007 Rady Gminy w Aleksandrowie z ... §4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-03-26 12:24

Uchwała Nr XXVIII/158/06

Uchwała Nr XXVIII/158/06 Rady Gminy w Aleksandrowie z ... § 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-04-30 13:38

Uchwała Nr XXXI/177/2006

  Uchwała Nr XXXI /177/ 2006 Rady Gminy w Aleksandrowie ... się Wójtowi Gminy Aleksandrów. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-12-05 13:01

UCHWAŁA Nr XXIX /167 / 06

  UCHWAŁA Nr XXIX /167 / 06 RADY GMINY W ALEKSANDROWIE ... Wójtowi Gminy Aleksandrów . § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-04-30 13:59

Uchwała budżetowa na 2007r.

  Projekt Uchwała Nr Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia ... się Wójtowi Gminy. § 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszeniu w ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2007-01-30 11:30