szukaj

Słowo rok nie zostało uwzględnione, ponieważ jest zbyt krótkie.

Search results

Uchwała budżetowa na 2006r.

U C H W A Ł A   Nr   XXV/147/2005 RADY   GMINY   w   ALEKSANDROWIE ... w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok  ... § 21.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2007-04-30 14:17

Rada Gminy

UCHWAŁA Nr   XXV/148/2005 RADY GMINY w ALEKSANDROWIE z dnia   30 grudnia 2005 ... uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Aleksandrowie na 2006 rok.           ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-02-18 11:24

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za 2007r

... Na podstawie art. 14 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z ... . Wykonanie budżetu gminy Aleksandrów za 2007 rok Wyszczególnienie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-06-03 14:51

UCHWAŁA Nr XXIX /167 / 06

  UCHWAŁA Nr XXIX /167 / 06 RADY GMINY W ALEKSANDROWIE ... w sprawie: zmiany do Uchwały Nr XXV/149/2005 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 30 grudnia 2005r uchwalenia Gminnego ... Problemów Alkoholowych Gminy Aleksandrów na 2006 rok. Na podstawie art. 18 ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-04-30 13:59

Uchwała NR VII/37/2007

Uchwała Nr VII/37/2007 Rady gminy w Aleksandrowie ... Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 07 grudnia 2005 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa ... łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2007 rok. § 3. Uchwała wchodzi w ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-06-25 08:46

Uchwała Nr XXVIII/157/06

Uchwała Nr  XXVIII/157/06 Rady Gminy Aleksandrów z dnia ... w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2006 rok     ... art. 188 ust.2, art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, M.P. Nr 69, poz. ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-04-28 23:26

Uchwała Nr III/14/2006

  UCHWAŁA Nr III/14/2006 RADY GMINY W ALEKSANDROWIE ... Problemów Alkoholowych Gminy Aleksandrów na 2007 rok.   ... roku Nr 29 ,poz. 257,Nr 99,poz.1001,Nr 152 poz.1597/,zm.z 2005 roku Dz.U.Nr 273,poz.2703,Nr 23,poz.186,Nr 132,poz.1110,Nr 155,poz.1298,Nr ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-02-06 10:10

Uchwała Nr XXIX/161/06

  Uchwała Nr XXIX/161/06 Rady Gminy Aleksandrów z dnia ... w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2006 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i ... art. 188 ust.2, art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, M.P. Nr 69, poz. ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-04-30 13:53

Uchwała Nr III/9/2006

  Uchwała Nr III/9/2006 Rady Gminy w Aleksandrowie z ... w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2006 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i ... art. 188 ust. 2, art.195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, M.P. Nr 69, poz. ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-03-26 10:34

Uchwała Nr XXIX/163/2006

  Uchwała Nr XXIX/163/2006 Rady Gminy w Aleksandrowie z ... oraz art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104, M.P. Nr 69, poz. ... łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2006 rok. § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-04-30 13:56

Uchwała Nr VIII/42/2007

... UCHWAŁA NR VIII/42/2007 ... 102,poz.1055, Nr 116, poz.1203;Nr 167,poz.1759 z 2005 roku Nr 172,poz.1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 roku nr 17 ,poz. 128, Nr ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-07-03 12:53

Uchwała Nr XXXII/179/06

Uchwała  Nr XXXII/179/06    Rady  Gminy w ... w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2006 rok     ... art. 188 ust.2, art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, M.P. Nr 69, poz. ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-12-05 13:02

Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

... r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz.1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. ... Aleksandrów z organizacjami pozarządowymi na 2010 rok.   WÓJT GMINY ALEKSANDRÓW ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-02-05 12:34

ZARZĄDZENIE Nr 14/2006 z dnia 23 maja 2006 roku.

... w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) oraz § 2, § 3 i § ... Aleksandrów w terminie do końca pierwszego kwartału za rok poprzedni informacji dotyczącej : a) masy poszczególnych ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-05-23 11:46

UCHWAŁA Nr XXIX /164/06

  UCHWAŁA Nr XXIX /164/ 06 Rady Gminy w Aleksandrowie z ... Gminy w terminie do 25 października roku poprzedzającego rok budżetowy plany rzeczowo – finansowe na rok budżetowy, każdy w ... wynikającej z art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku i finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-04-30 13:58