szukaj

Słowo rok nie zostało uwzględnione, ponieważ jest zbyt krótkie.

Search results

Uchwała Nr XXXI/175/2006

  Uchwała Nr XXXI/175/2006 Rady Gminy w Aleksandrowie z ... w związku z art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, zm. z 2005r.: M.P. ... Gminy Aleksandrów. § 3.1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-01-29 15:31

Uchwała Nr II/4/2006

Uchwała  Nr II/4/2006 Rady  Gminy w Aleksandrowie ... w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2006 rok     ... art. 188 ust.2, art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, M.P. Nr 69, poz. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-02-06 09:29

Uchwała Nr XXVI/144/2009

Uchwała Nr XXVI/144/2009 Rady Gminy w Aleksandrowie ... w sprawie : zmian budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ... oraz art. 165, art. 184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-04-14 14:47

Uchwała Nr XXIX/162/2006

  Uchwała Nr XXIX/162/2006 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 19 ... oraz art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104, M.P. Nr 69, poz. ... w planie inwestycyjnym i uchwale budżetowej Rady Gminy na rok 2006. § 4. Pożyczka zostanie spłacona z ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-04-30 13:56

Uchwała budżetowa na 2007r.

  Projekt Uchwała Nr Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia ... art.188 ust.2 i art. 195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2007-01-30 11:30

UCHWAŁA Nr XXVII/153/2006

UCHWAŁA Nr XXVII/153/2006 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 31 ... w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/132/2005 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 25.10.2005r. w sprawie ustalenia ... Gminy. §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do 31.12.2006r. ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-04-09 22:46

Uchwała Nr IV/25/2007

UCHWAŁA Nr IV/25/2007 RADY GMINY W ALEKSANDROWIE z ... Problemów Alkoholowych Gminy Aleksandrów na 2007 rok.   Na podstawie art. 18 ... roku Nr 29 ,poz. 257,Nr 99,poz.1001,Nr 152 poz.1597/,zm.z 2005 roku Dz.U.Nr 273,poz.2703,Nr 23,poz.186,Nr 132,poz.1110,Nr 155,poz.1298,Nr ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-04-24 08:08

Uchwała Nr XXXI/177/2006

  Uchwała Nr XXXI /177/ 2006 Rady Gminy w Aleksandrowie ... Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759 z 2005 r. Nr 172, poz.1441 oraz art. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach ... się Wójtowi Gminy Aleksandrów. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-12-05 13:01

Uchwała Nr XXX/170/06

  Uchwała Nr XXX/170/06 Rady Gminy w Aleksandrowie z ... oraz art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104, M.P. Nr 69, poz. ... w planie inwestycyjnym i uchwale budżetowej Rady Gminy na rok 2006. § 4. Kredyt zostanie spłacony z ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-08-28 12:38

Uchwała Nr XXVIII/158/06

Uchwała Nr XXVIII/158/06 Rady Gminy w Aleksandrowie z ... Nr 172, poz. 1441) oraz art. 43 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, M.P. Nr 69, poz. ... § 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-04-30 13:38

Uchwała GKW w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Aleksandrów

  UCHWAŁA Nr 6/2006 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w ... Nr 25, poz. 219, , Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, ... nr 1, 2, 3, 4 i 5. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-10-19 12:56

Uchwała Nr II/5/2006

Uchwała Nr II/5/2006 Rady Gminy w Aleksandrowie z ... oraz art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku  o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104,  M.P. ... w Aleksandrowie w sprawie uchwalenia budżetu na 2007 rok ustalonej zarządzeniem nr 43/2006 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 15 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-03-26 10:35

Uchwała XI/60/2007

Uchwała Nr XI/60/2007 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 3 ... Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i ... § 3. Traci moc uchwała Nr X/57/03 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 05 grudnia 2003 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-11-28 11:39

Uchwała Nr XI/58/2007

Uchwała Nr XI/58/2007 Rady ... poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-11-28 11:36

Uchwała Nr VII/35/2007

Uchwała Nr VII/35/2007 Rady Gminy w Aleksandrowie ... w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 ... art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-06-12 14:30