szukaj

Słowo rok nie zostało uwzględnione, ponieważ jest zbyt krótkie.

Search results

Uchwała Nr XI/63/2007

Uchwała Nr XI/63/2007 Rady ... ust. 2 pkt 5 , art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z ... Udziela się z budżetu Gminy Aleksandrów na 2007 rok pomoc rzeczową dla Powiatu Piotrkowskiego w postaci : - budowy ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-11-28 11:42

Uchwała Nr XXVII/155/2006 ws. zmiany budżetu gminy na rok 2006

Uchwała Nr    XXVII/155/2006 Rady Gminy Aleksandrów ... w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2006 rok     ... art. 188 ust.2, art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, M.P. Nr 69, poz. ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-04-30 13:36

Uchwała Nr XI/61/2007

Uchwała Nr XI/61/2007 ... poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-11-28 11:40

Uchwała Nr XVIII/102/2008 z dnia 21 sierpnia 2008 roku

Uchwała Nr XVIII/102/2008 Rady Gminy w Aleksandrowie z ... i art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm.) ... Gminy”. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.- ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-09-16 10:16

Uchwała NR VII/36/2007

Uchwała Nr VII/36/2007 Rady Gminy w Aleksandrowie ... zmianami ), art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z ... finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na 2007 rok Paragraf 2 uchwały otrzymuje brzmienie” ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-06-25 07:54

Uchwała Nr X/47/2007

Uchwała Nr X/47/2007 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 08 ... zmianami ), art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z ... planowanego deficytu budżetu gminy na 2007 i 2008 rok. § 2. Pożyczka zostanie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-11-18 13:01

Uchwała Nr XXII/119/2008

Uchwała Nr XXII/119/2008 ... 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-12-30 10:23

Uchwała Nr XV/90/2008 z dnia 12 czerwca 2008r.

Uchwała Nr XV/90/2008 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 12 ... zm.), art. 82 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z póź. ... § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.- ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-12-03 14:53

Uchwała Nr XXX/169/06

  Uchwała Nr XXX/169/06 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 04 ... w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2006 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt ... art. 188 ust.2, art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, M.P. Nr 69, poz. ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-08-28 12:35

Uchwała Nr XVIII/101/2008 z dnia 21 sierpnia 2008 roku

Uchwała Nr XVIII/101/2008 Rady Gminy w Aleksandrowie z ... i art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm.) ... kredyt na finansowanie planowanego deficytu na 2008 rok. § 2. Kredyt zostanie zaciągnięty w Banku ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-09-16 10:19

Uchwała Nr X/46/2007

Uchwała Nr X/46/2007 Rady Gminy w Aleksandrowie ... ) oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-11-18 12:59

Uchwała NR VII/38/2007

Uchwała Nr VII/38/2007 Rady Gminy w Aleksandrowie ... zmianami ), art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z ... finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na 2007 rok. § 2. Kredyt zostanie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-06-25 08:52

Uchwała Nr XIII/81/2008

Uchwała Nr XIII/81/2008 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 26 marca ... zm.), art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póź. ... kredyt na finansowanie planowanego deficytu na 2008 rok. § 2. Kredyt zostanie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-11-18 10:28

Uchwała Nr XXIII/129/2008 - budżet

Uchwała Nr XXIII/129/2008 Rady Gminy w Aleksandrowie z ... w sprawie : uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt ... art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-02-09 13:37

Uchwała Nr VIII/44/2007

Uchwała Nr VIII / 44 / 2007 Rady Gminy w Aleksandrowie ... ust 2 pkt 5, art. 175 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz 2104 z późn. zm.) ... Wójtowi Gminy § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-09-25 12:18