szukaj

Słowo rok nie zostało uwzględnione, ponieważ jest zbyt krótkie.

Search results

Uchwała Nr XIII/80/2008

Uchwała Nr XIII/80/2008 Rady Gminy w Aleksandrowie z ... w sprawie : zmiany budżetu gminy na 2008 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ... oraz art. 165, i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-12-03 12:12

Uchwała Nr VII/35/2007

Uchwała Nr VII/35/2007 Rady Gminy w Aleksandrowie ... w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 ... art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-06-12 14:30

Uchwała Nr X/49/2007

Uchwała Nr X/49/2007 Rady Gminy w Aleksandrowie ... art. 167 ust. 2 pkt 5 i art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z ... ze środków budżetu gminy Aleksandrów na rok 2007 w wysokości 2.000,00 ( słownie: Dwa tysiące 00/100) . ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-10-30 11:01

Uchwała Nr XXII/117/2008

... Uchwała Nr XXII/117/2008 Rady Gminy w Aleksandrowie z ... zm.), art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-12-30 10:17

Uchwała Nr XV/91/2008 z 12 czerwca 2008

Uchwała Nr XV/91/2008 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 12 ... pkt 2 i art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm.) ... kredyt na finansowanie planowanego deficytu na 2008 rok. § 2. Kredyt zostanie zaciągnięty w Banku ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-12-03 14:54

Uchwała Nr XI/59/2007

Uchwała Nr XI/59/2007 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 3 ... Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-11-28 11:37

Uchwała Nr XIV/86/2008 z dnia 9 kwietnia 2008

Uchwała Nr XIV/86/2008 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia ... w sprawie : zmiany budżetu gminy na 2008 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ... oraz art. 165, i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-05-08 10:25

Uchwała Nr XXXI/174/06

  Uchwała Nr XXXI/174/06 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 20 ... w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2006 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ... art. 188 ust.2, art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, M.P. Nr 69, poz. ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-01-29 13:57

Uchwała Nr VII/36/2007

Uchwała Nr VII/36/2007 Rady Gminy w Aleksandrowie ... zmianami ), art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z ... finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na 2007 rok Paragraf 2 uchwały otrzymuje brzmienie” ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-06-18 12:00

Uchwała Nr X/48/2007

Uchwała Nr X/48/2007 Rady Gminy w Aleksandrowie ... uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok Na podstawie art. ... art. 165 i art. 184 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-11-18 13:01

Uchwała Nr XII/74/2007

Uchwała Nr XII/74/2007 Rady Gminy w Aleksandrowie ... w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt ... ) oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-12-01 11:34

Uchwała Nr XXII/118/2008

... Uchwała Nr XXII/118/2008 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 16 ... Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-12-30 10:19

Uchwała Nr IX/45/2007

Uchwała Nr IX/45/2007 Rady Gminy w Aleksandrowie ... w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt ... ) oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-09-19 14:43

Uchwała Nr XI/63/2007

Uchwała Nr XI/63/2007 Rady ... ust. 2 pkt 5 , art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z ... Udziela się z budżetu Gminy Aleksandrów na 2007 rok pomoc rzeczową dla Powiatu Piotrkowskiego w postaci : - budowy ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-11-28 11:42

UCHWAŁA NR XXIX/165/06

... 17, poz. 128) oraz art.198 ust.2 ustawy z dniz 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. 249, poz. 2104, M.P. Nr 69, poz.962, ... Gminy. § 4. Traci moc uchwała Nr XIII/ 97/99 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 14 grudnia 1999r w ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-04-30 14:07