szukaj

Słowo rok nie zostało uwzględnione, ponieważ jest zbyt krótkie.

Search results

Uchwała Nr IV/20/2007

UCHWAŁA NR IV/20/2007 Rady Gminy w Aleksandrowie z ... w skład mieszkaniowego zasobu gminy reguluje odrębna Uchwała Rady Gminy w Aleksandrowie . ... §21. Tracą moc : Uchwała nr IX/59/95 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 27 kwietnia 1995 roku ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-03-26 12:15

Instrukcja do BIP

... Majatek gminy     Budżet 2003 (Uchwała budżetowa gminy).     Budżet 2004 (Uchwała budżetowa gminy).     Budżet 2005 (Uchwała budżetowa gminy).     Budżet 2006 ...

strona - Marcin Bojarczuk - 2007-02-05 14:37

Plan budżetu Gminy na rok 2008

Uchwała Nr Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia ... w sprawie : uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt ... art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-11-16 11:45

Budżet 2008

Uchwała Nr XII/73/2007 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 31 ... w sprawie : uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ... art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z ...

strona - Marcin Bojarczuk - 2008-12-30 10:26

Uchała Nr VIII/41/2007

Uchwała Nr VIII/41/2007 Rady Gminy w Aleksandrowie ... w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2007 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 ... art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-07-03 10:52

Zarządzenie Nr 37/2006

... w sprawie: zmiany  budżetu gminy na 2006 rok     ... art. 188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, M.P. Nr 69, poz. ...  zmiany  budżetu  na  2006 rok Wójt  Gminy  Aleksandrów,  ustala, ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-11-29 12:25

Zarządzenie Nr 43/2006

... w sprawie : uchwalenia budżetu na 2007 rok     ... 180 i art. 181 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi ... w Aleksandrowie w sprawie uchwalenia budżetu na 2007 rok.   ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-01-30 10:20

Zarządzenie Nr 13/2007

... w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 rok Na podstawie art. 188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-05-14 07:40

Zarządzenie Nr 13/2008 z dnia 30 czerwca 2008

... w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2008 rok Na podstawie art. 173 ust.5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-07-11 09:52

Zarządzenie Nr 27/2008

... w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2008 rok Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm. ) i § 15 pkt 2 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-11-07 11:58

Zarządzenie Nr 6/2007

... Na podstawie art.186 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi ... realizowanych przez Urząd Gminy w Aleksandrowie na 2007 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 w kwocie 25.122,00 zł. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-04-03 09:30

Zarządzenie Nr 22/2007

... w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 rok Na podstawie art. 188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-07-03 11:41

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy za III kwartał 2007r

... b) inne źródła (wolne środki z 2005 roku ) ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-10-31 15:30

Zarządzenie Nr 10/2008

... w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2008 rok Na podstawie art.173 ust.5, art.188 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) i ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-05-12 14:13

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Aleksandrów za IV kwartał 2006r

... b) inne źródła (wolne środki z 2005 roku ) ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-03-05 11:46