szukaj

Słowo rok nie zostało uwzględnione, ponieważ jest zbyt krótkie.

Search results

Uchwala Nr XXX/217/2014

Uchwała Nr X X X/217 /2014 Rady Gminy Aleksandrów ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-04-15 10:50

Protokół Nr II/2006

... dotyczy 15% wydatków w zwązku z projektem w latach 2004/2005, pozostała kwota 31.315zł – wydatki poniesione w ramach tych 15% w ... przyznawania i wypłacania. P. Sekretarz wyjaśniła, że uchwała ta była już podjęta przez Radę w poprzednim składzie w dniu ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-03-06 08:25

Uchwła Nr VI/33/2007

Uchwała Nr VI/33/2007 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 30 kwietnia 2007 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-11-28 13:56

Uchwala RIO Nr II/339/2013 w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz...

Uchwała Nr II/339/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-01-08 10:56