szukaj

Słowo rok nie zostało uwzględnione, ponieważ jest zbyt krótkie.

Search results

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2007r

... b) inne źródła (wolne środki z 2005 roku ) ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-08-27 11:13

Zarządzenie Nr 50/2007

... w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 rok Na podstawie art. 188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-11-29 13:31

Zarządzenie Nr 26/2008 z dnia 30 września 2008r

... w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2008 rok Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ... zm.), art.188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) i § ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-10-27 12:37

Modernizacja 8 km dróg gminnych w gminie Aleksandrów

... Regionalnego.     W dniu 18 listopada 2005 roku została podpisana umowa o dofinansowanie w/w inwestycji pomiędzy ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-07-31 08:34

Zarządzenie Nr 5/2007

... ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2007 rok ... Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok.     Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ... oraz art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-04-03 09:11

Zarządzenie Nr 41/2007

... w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 rok Na podstawie art. 188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-10-31 09:53

Zarządzenie Nr 19/2008 z dnia 7 sierpnia 2008r

... w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2008 rok Na podstawie art.173 ust.5, art.188 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) i ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-08-22 11:15

Zarządzenie Nr 37/2006

... w sprawie: zmiany  budżetu gminy na 2006 rok     ... art. 188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, M.P. Nr 69, poz. ...  zmiany  budżetu  na  2006 rok Wójt  Gminy  Aleksandrów,  ustala, ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-11-29 12:25

Zarządzenie Nr 43/2006

... w sprawie : uchwalenia budżetu na 2007 rok     ... 180 i art. 181 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi ... w Aleksandrowie w sprawie uchwalenia budżetu na 2007 rok.   ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-01-30 10:20

Zarządzenie Nr 13/2007

... w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 rok Na podstawie art. 188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-05-14 07:40

Zarządzenie Nr 13/2008 z dnia 30 czerwca 2008

... w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2008 rok Na podstawie art. 173 ust.5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-07-11 09:52

Zarządzenie Nr 27/2008

... w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2008 rok Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm. ) i § 15 pkt 2 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-11-07 11:58

Zarządzenie Nr 6/2007

... Na podstawie art.186 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi ... realizowanych przez Urząd Gminy w Aleksandrowie na 2007 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 w kwocie 25.122,00 zł. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-04-03 09:30

Zarządzenie Nr 22/2007

... w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 rok Na podstawie art. 188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-07-03 11:41

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy za III kwartał 2007r

... b) inne źródła (wolne środki z 2005 roku ) ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-10-31 15:30