szukaj

Słowo rok nie zostało uwzględnione, ponieważ jest zbyt krótkie.

Search results

Zarządzenie Nr 34/2008

... w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2008 rok Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm. ) i § 15 pkt 2 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-12-11 15:42

Zarządzenie Nr 2/2008

... układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 rok i planu finansowego ... Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok. Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ... oraz art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-01-23 10:00

Zarządzenie Nr 10/2007

... w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 rok. Na podstawie art. 188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-04-24 08:38

Zarządzenie Nr 42/2007

... w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 rok Na podstawie art. 188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-11-29 13:20

Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach

... 1089, Nr 214, poz. 1806, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-09-25 09:43

Ogłoszenie o naborze na astystenta rodziny

... o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-06-18 08:22

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu gminy Aleksandrów za 2006r

... przebiegu wykonania budżetu gminy Aleksandrów za 2006 rok Budżet gminy na 2006 ... w Aleksandrowie uchwałą Nr XXV/147/05 w dniu 30 grudnia 2005 roku. Po stronie dochodów stanowił kwotę 7.806.408,00zł w tym: ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-03-19 15:41

Zarządzenie Nr 38/2007

... Gminy Aleksandrów z dnia 25 września 2007 rok w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 rok ... podstawie art. 188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-10-30 14:17

Zarządzenie Nr 17/2006

... w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2006 rok Na podstawie art. 188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, M.P. Nr 69, poz. ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-07-10 07:59

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Aleksandrów za 2006r

... b) inne źródła (wolne środki z 2005 roku ) ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-06-04 07:45

Zarządzenie Nr 36/2008

... w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2008 rok Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm. ) i § 15 pkt 2 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-12-16 09:53

Zarządzenie Nr 3/2008

... Na podstawie art.186 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z ... realizowanych przez Urząd Gminy w Aleksandrowie na 2008 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 w kwocie 11.222,00 zł. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-01-23 10:07

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Aleksandrów za I kwartał 2007r

... 0,00 b) inne źródła (wolne środki z 2005 roku ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-04-30 14:44

Zarządzenie Nr 23/2007

... w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 rok Na podstawie art. 188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-07-17 14:18

Zarządzenie Nr 44/2007

... w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 rok Na podstawie art. 188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-11-29 13:24