szukaj

The words nr, XXI were not included because they were too short.

Search results

Uchwała Nr 1/2016 Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego...

Uchwała Nr 1/2016 Gminnej Komisji Wyborczej w Aleksandrowie z dnia 09 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-05-12 14:10

Uchwała Nr XVIII/143/2017

Uchwała Nr XVIII/143 /2016 Rady Gminy Aleksandrów z ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-02-09 15:24

Uchwała Nr XX/160/2017

Uchwała Nr XX/160 /2017 Rady Gminy Aleksandrów z ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-07-06 11:45

Uchwała Nr XXXI/176/2006

Uchwała Nr XXXI/176/2006 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 20 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-05-07 12:39

Uchwała Nr XIII/83/2008

Uchwała Nr XIII/83/2008 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 26 marca 2008 roku ... o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. Nr 162, poz. 1568 , z 2004r. Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390, z 2006r. Nr ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-12-03 11:58

Uchwała Nr XX/108/2008

Uchwała Nr XX/108/2008r Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 24 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-11-18 09:22

Uchwała Nr XI/68/2007

Uchwała Nr XI/68/2007 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 3 grudnia 2007 roku ... sprawie: uchylenia Uchwały Rady Gminy Aleksandrów Nr X/53/2007 z dnia 8 października 2007 roku w sprawie określenia zasad ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-12-01 11:15

Uchwała Nr XXVI/147/2009

Uchwała Nr XXVI/147/2009r Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 9 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-03-17 09:11

Uchwała Nr XXVIII/161/2009

Uchwała Nr XXVIII/161/2009 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 27 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-08-13 13:12

Uchwała Nr XXXI/179/2009

Uchwała Nr XXXI/179/2009 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 6 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-11-05 09:37

Uchwała Nr XXXII/193/2009

  Uchwała Nr XXXII/193/2009 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 30 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-12-10 14:38

Uchwała Nr XXXIV/208/2010

  Uchwała Nr XXXIV/208/2010 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 29 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-02-11 13:54

Uchwała Nr XXXVI/224/2010

  Uchwała Nr XXXVI/224/2010 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 30 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-07-01 12:41

Uchwała Nr XL/238/2010

  Uchwała Nr XL/238/2010 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 26 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-09-20 11:00

Uchwała Nr XLII/253/2010

  Uchwała Nr XLII/253/2010 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 10 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-12-15 09:41