szukaj

The words nr, XXI were not included because they were too short.

Search results

Uchwała Nr III/12/2006

  UCHWAŁA NR III/12/2006 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 29 ... w Aleksandrowie. §3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-01-29 15:33

Uchwała Nr IV/25/2007

UCHWAŁA Nr IV/25/2007 RADY GMINY W ALEKSANDROWIE z dnia 16 ... się Wójtowi Gminy Aleksandrów. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załącznik Nr 1 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-04-24 08:08

Uchwała Nr XXVII/150/2009

Uchwała Nr XXVII/150/2009 Rady Gminy w Aleksandrowie z ... budżetu za 2009 rok. § 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-05-13 11:47

Uchwała Nr XXIX/163/2006

  Uchwała Nr XXIX/163/2006 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 19 ... budżetu za 2006 rok. § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.- ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-04-30 13:56

Uchwała Nr III/13/2006

  UCHWAŁA NR III/13/2006 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 29 ... Aleksandrowie . §3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-01-29 15:32

UCHWAŁA Nr XXVII/153/2006

UCHWAŁA Nr XXVII/153/2006 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 31 marca 2006 ... Gminy. §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do 31.12.2006r. ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-04-09 22:46

Uchwała Nr VIII/43/2007

Uchwała Nr VIII / 43 / 2007 Rady Gminy w Aleksandrowie ... Skotniki. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-09-25 12:13

Uchwała Nr II/5/2006

Uchwała Nr II/5/2006 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 05 ... gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r.  Nr 142, poz. 1591 , z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 ... § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-03-26 10:35

UCHWAŁA Nr XXIX/166/06

  UCHWAŁA Nr XXIX/166/06 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 19 ... Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc Uchwała Nr XXV/155/2001 z dnia 28 czerwca 2001 roku Rady Gminy ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-04-30 14:09

Uchwała Nr III/13/2006

  UCHWAŁA NR III/13/2006 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 29 ... Aleksandrowie . §3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-01-29 15:34

Uchwała Nr V/26/2007

  UCHWAŁA Nr V/26/2007 RADY GMINY w ALEKSANDROWIE z dnia 11 ... Pamięci Narodowej. § 5 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-04-24 08:05

Uchwała Nr XXIX/162/2006

  Uchwała Nr XXIX/162/2006 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 19 czerwca ... budżetu za 2006 rok. § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.- ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-04-30 13:56

Uchwała Nr XXXI/175/2006

  Uchwała Nr XXXI/175/2006 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 20 ... Gminy Aleksandrów. § 3.1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-01-29 15:31

Uchwała Nr IV/21/2007

UCHWAŁA NR IV/21/2007 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 16 ... §4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-03-26 12:18

Uchwała GKW w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Aleksandrów

  UCHWAŁA Nr 6/2006 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w ALEKSANDROWIE ... nr 1, 2, 3, 4 i 5. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-10-19 12:56