szukaj

The words nr, XXI were not included because they were too short.

Search results

Uchwała Nr V/26/2007

  UCHWAŁA Nr V/26/2007 RADY GMINY w ALEKSANDROWIE z dnia 11 ... Pamięci Narodowej. § 5 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-04-24 08:05

Uchwała Nr XXIX/162/2006

  Uchwała Nr XXIX/162/2006 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 19 czerwca ... budżetu za 2006 rok. § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.- ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-04-30 13:56

Uchwała Nr XXXI/175/2006

  Uchwała Nr XXXI/175/2006 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 20 ... Gminy Aleksandrów. § 3.1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-01-29 15:31

Uchwała Nr IV/21/2007

UCHWAŁA NR IV/21/2007 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 16 ... §4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-03-26 12:18

Uchwała GKW w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Aleksandrów

  UCHWAŁA Nr 6/2006 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w ALEKSANDROWIE ... nr 1, 2, 3, 4 i 5. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-10-19 12:56

Uchwała Nr XXIX/161/06

  Uchwała Nr XXIX/161/06 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 19 ... budżetu za 2006 rok. § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załącznik Nr 1 ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-04-30 13:53

Uchwała Nr IV/22/2007

UCHWAŁA NR IV/22/2007 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 16 ... §4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-03-26 12:24

Uchwała Nr XXVIII/158/06

Uchwała Nr XXVIII/158/06 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 26 ... § 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-04-30 13:38

Uchwała Nr XXXI/177/2006

  Uchwała Nr XXXI /177/ 2006 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 20 ... się Wójtowi Gminy Aleksandrów. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-12-05 13:01

UCHWAŁA Nr XXIX /167 / 06

  UCHWAŁA Nr XXIX /167 / 06 RADY GMINY W ALEKSANDROWIE z dnia ... Wójtowi Gminy Aleksandrów . § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-04-30 13:59

Uchwała budżetowa na 2007r.

  Projekt Uchwała Nr Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2007-01-30 11:30

Uchwała Nr IV/23/2007

UCHWAŁA NR IV/23/2007 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 16 ... §4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-03-26 12:27

Uchwała Nr XXVI/144/2009

Uchwała Nr XXVI/144/2009 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 9 ... za 2009 rok. § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-04-14 14:47

UCHWAŁA NR XXVIII /160/06

  UCHWAŁA NR XXVIII/160/06 RADY GMINY W ALEKSANDROWIE z dnia 26 ... Wójtowi Gminy Aleksandrów. § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-04-30 13:44

Uchwała Nr XXX/170/06

  Uchwała Nr XXX/170/06 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 04 ... budżetu za 2006 rok. § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-08-28 12:38