szukaj

The words nr, XXI were not included because they were too short.

Search results

Uchwała GKW w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Aleksandrów

  UCHWAŁA Nr 6/2006 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w ALEKSANDROWIE ... nr 1, 2, 3, 4 i 5. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-10-19 12:56

Uchwała Nr XXIX/161/06

  Uchwała Nr XXIX/161/06 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 19 ... budżetu za 2006 rok. § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załącznik Nr 1 ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-04-30 13:53

Uchwała Nr IV/22/2007

UCHWAŁA NR IV/22/2007 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 16 ... §4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-03-26 12:24

Uchwała Nr XXVIII/158/06

Uchwała Nr XXVIII/158/06 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 26 ... § 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-04-30 13:38

Uchwała Nr XXXI/177/2006

  Uchwała Nr XXXI /177/ 2006 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 20 ... się Wójtowi Gminy Aleksandrów. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-12-05 13:01

UCHWAŁA Nr XXIX /167 / 06

  UCHWAŁA Nr XXIX /167 / 06 RADY GMINY W ALEKSANDROWIE z dnia ... Wójtowi Gminy Aleksandrów . § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-04-30 13:59

Uchwała budżetowa na 2007r.

  Projekt Uchwała Nr Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2007-01-30 11:30

Uchwała Nr IV/23/2007

UCHWAŁA NR IV/23/2007 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 16 ... §4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-03-26 12:27

Uchwała Nr XXVI/144/2009

Uchwała Nr XXVI/144/2009 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 9 ... za 2009 rok. § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-04-14 14:47

UCHWAŁA NR XXVIII /160/06

  UCHWAŁA NR XXVIII/160/06 RADY GMINY W ALEKSANDROWIE z dnia 26 ... Wójtowi Gminy Aleksandrów. § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-04-30 13:44

Uchwała Nr III/11/2006

Uchwała Nr III/11/2006 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 29 grudnia 2006r. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-04-30 10:13

Uchwała Nr XI/58/2007

Uchwała Nr XI/58/2007 Rady Gminy w ... § 3. Traci moc Uchwała Nr XVII/103/04 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 7 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-11-28 11:36

Uchwała Nr XI/62/2007

Uchwała Nr XI/62/2007 Rady Gminy w ... § 1. Uchwała określa tryb i szczegółowe warunki zwolnienia od podatku ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-11-28 11:40

Uchwała XI/60/2007

Uchwała Nr XI/60/2007 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 3 grudnia ... § 3. Traci moc uchwała Nr X/57/03 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 05 grudnia 2003 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-11-28 11:39

Uchwała Nr VIII/42/2007

... UCHWAŁA NR VIII/42/2007 RADY GMINY ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-07-03 12:53