szukaj

The words nr, XXI were not included because they were too short.

Search results

Uchwała Nr XXVI/144/2009

Uchwała Nr XXVI/144/2009 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 9 ... za 2009 rok. § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-04-14 14:47

UCHWAŁA NR XXVIII /160/06

  UCHWAŁA NR XXVIII/160/06 RADY GMINY W ALEKSANDROWIE z dnia 26 ... Wójtowi Gminy Aleksandrów. § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-04-30 13:44

Uchwała Nr XXX/170/06

  Uchwała Nr XXX/170/06 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 04 ... budżetu za 2006 rok. § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-08-28 12:38

UCHWAŁA Nr XXIX /168 /06

  UCHWAŁA Nr XXIX /168 /06 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 19 ... Nr 6, poz.41). § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-05-07 07:32

Uchwała Nr III/9/2006

  Uchwała Nr III/9/2006 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 29 ... budżetu za 2006 rok. § 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-03-26 10:34

Uchwała Nr IV/24/2007

UCHWAŁA NR IV/24/2007 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 16 ... Gminy . §5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-03-26 12:22

UCHWAŁA NR XXVIII/156/06

  UCHWAŁA NR XXVIII/156/06 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 26 ... § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-04-30 13:46

Uchwała Nr III/15/2006

  UCHWAŁA Nr III/15/2006 RADY GMINY w ALEKSANDROWIE z dnia 29 ... Rady Gminy. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-03-26 10:31

Uchwała Nr XXX/171/06

  UCHWAŁA Nr XXX/171/06 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 4 ... Aleksandrów . § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-08-28 12:41

Uchwała Nr II/4/2006

Uchwała  Nr II/4/2006 Rady  Gminy w Aleksandrowie z dnia ... § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-02-06 09:29

Uchwała Nr III/11/2006

Uchwała Nr III/11/2006 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 29 grudnia 2006r. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-04-30 10:13

Uchwała XI/60/2007

Uchwała Nr XI/60/2007 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 3 grudnia ... § 3. Traci moc uchwała Nr X/57/03 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 05 grudnia 2003 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-11-28 11:39

Uchwała Nr XI/58/2007

Uchwała Nr XI/58/2007 Rady Gminy w ... § 3. Traci moc Uchwała Nr XVII/103/04 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 7 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-11-28 11:36

Uchwała Nr XI/62/2007

Uchwała Nr XI/62/2007 Rady Gminy w ... § 1. Uchwała określa tryb i szczegółowe warunki zwolnienia od podatku ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-11-28 11:40

Uchwała NR VII/36/2007

Uchwała Nr VII/36/2007 Rady Gminy w Aleksandrowie z ... rok. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.- ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-06-25 07:54