szukaj

The words nr, XXI were not included because they were too short.

Search results

Uchwała Nr XVIII/100/2008 z dnia 21 sierpnia 2008 roku

Uchwała Nr XVIII/100/2008 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia ... rok. § 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-09-16 10:41

Uchwała NR VII/37/2007

Uchwała Nr VII/37/2007 Rady gminy w Aleksandrowie ... rok. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.- ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-06-25 08:46

Uchwała Nr XVI/97/2008 z dnia 24 czerwca 2008.

Uchwała Nr XVI/97/2008 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 24 ... roku. § 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-12-03 14:56

Uchwała Nr X/48/2007

Uchwała Nr X/48/2007 Rady Gminy w Aleksandrowie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-11-18 13:01

Uchwała Nr XXII/117/2008

... Uchwała Nr XXII/117/2008 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 16 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-12-30 10:17

Uchwała Nr VIII/44/2007

Uchwała Nr VIII / 44 / 2007 Rady Gminy w Aleksandrowie z ... Wójtowi Gminy § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-09-25 12:18

Uchwała Nr XI/59/2007

Uchwała Nr XI/59/2007 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 3 grudnia ... § 4. Traci moc uchwała Nr XVII/104/04 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 07 grudnia 2004 roku ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-11-28 11:37

Uchwała Nr XXVIII/157/06

Uchwała Nr  XXVIII/157/06 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 26 ... o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz z 2001 roku Nr 142, poz. 1591,z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, ... § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załącznik Nr 1 ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-04-28 23:26

Uchwała NR VII/38/2007

Uchwała Nr VII/38/2007 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia ... rok. § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.- ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-06-25 08:52

Uchwała Nr XI/63/2007

Uchwała Nr XI/63/2007 Rady Gminy w ... Gminy. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-11-28 11:42

Uchwała Nr XV/90/2008 z dnia 12 czerwca 2008r.

Uchwała Nr XV/90/2008 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 12 czerwca ... § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.- ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-12-03 14:53

Uchwała Nr X/47/2007

Uchwała Nr X/47/2007 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 08 ... budżetu za 2007 rok. § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.- ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-11-18 13:01

Uchwała Nr XIII/81/2008

Uchwała Nr XIII/81/2008 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 26 marca 2008 roku ... za 2008 rok. § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.- ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-11-18 10:28

Uchwała Nr XXII/118/2008

... Uchwała Nr XXII/118/2008 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 16 grudnia ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-12-30 10:19

Uchwała Nr XXXI/174/06

  Uchwała Nr XXXI/174/06 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 20 września ... budżetu za 2006 rok. § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załącznik Nr ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-01-29 13:57