szukaj

The words nr, XXI were not included because they were too short.

Search results

Uchwala Nr XXXI/222/2014

Uchwała Nr X X XI/222 /2014 Rady Gminy Aleksandrów ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-06-24 09:55

Uchwala Nr XXX/217/2014

Uchwała Nr X X X/217 /2014 Rady Gminy Aleksandrów ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-04-15 10:50

Uchwala RIO Nr II/339/2013 w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz...

Uchwała Nr II/339/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-01-08 10:56

Uchwła Nr VI/33/2007

Uchwała Nr VI/33/2007 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 30 kwietnia 2007 roku ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-11-28 13:56

Wykaz dróg Gminnych

... Lp Nr drogi Nazwa odcinka ... dróg wynosi 44,1km.   Podstawa : Uchwała Nr XXXIII/151/2001 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 15 marca 2001 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-01-30 14:48

Protokół Nr II/2006

  P R O T O K ó Ł Nr II/2006 z sesji Rady Gminy w Aleksandrowie odbytej w ... przyznawania i wypłacania. P. Sekretarz wyjaśniła, że uchwała ta była już podjęta przez Radę w poprzednim składzie w dniu ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-03-06 08:25

Budżet Gminy Aleksandrów na 2011 rok

Uchwała Nr IV/21/2010 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 11 lutego ...

strona - Marcin Bojarczuk - 2011-04-22 09:50

Uchała Nr VIII/41/2007

Uchwała Nr VIII/41/2007 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-07-03 10:52