szukaj

The words nr, XXI were not included because they were too short.

Search results

Budżet Gminy Aleksandrów na 2011 rok

Uchwała Nr IV/21/2010 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 11 lutego ...

strona - Marcin Bojarczuk - 2011-04-22 09:50

Protokół Nr II/2006

  P R O T O K ó Ł Nr II/2006 z sesji Rady Gminy w Aleksandrowie odbytej w ... przyznawania i wypłacania. P. Sekretarz wyjaśniła, że uchwała ta była już podjęta przez Radę w poprzednim składzie w dniu ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-03-06 08:25

Uchała Nr VIII/41/2007

Uchwała Nr VIII/41/2007 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-07-03 10:52

Uchywała Nr XI/91/2016

Uchwała Nr XI/91 /2016 Rady Gminy Aleksandrów z ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-03-10 13:22

Protokół Nr I/2006

  PROTOKóŁ Nr I/2006 z sesji Rady Gminy w Aleksandrowie ... Przewodniczącego Rady Gminy w Aleksandrowie stanowi uchwała Nr I/2/2002 z dnia 27 listopada 2006 roku. ... wybrała p. Chamernika Zbigniewa o czym stanowi uchwała Nr I/3/2006 z dnia 27 listopada 2006 r przedstawiona przez ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-02-06 08:47

Plan budżetu Gminy na rok 2008

Uchwała Nr Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia ... Gminy. § 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-11-16 11:45

Uhwała Nr V/40/2015

Uchwała Nr V/40 /201 5 Rady Gminy Aleksandrów z dnia ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-05-20 14:04

Budżet 2008

Uchwała Nr XII/73/2007 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 31 grudnia ... Gminy. § 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 ...

strona - Marcin Bojarczuk - 2008-12-30 10:26