szukaj

The words nr, XXI were not included because they were too short.

Search results

Uchwała Nr X/46/2007

Uchwała Nr X/46/2007 Rady Gminy w Aleksandrowie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-11-18 12:59

Uchwała Nr XIII/80/2008

Uchwała Nr XIII/80/2008 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 26 ... roku. § 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-12-03 12:12

Uchwała Nr XXII/119/2008

Uchwała Nr XXII/119/2008 Rady Gminy w ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-12-30 10:23

Uchwała X/51/2007

Uchwała nr X/51/2007 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 08 ... Gminy. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.- ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-10-30 11:05

Uchwała Nr VIII/42/2007

... UCHWAŁA NR VIII/42/2007 RADY GMINY ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-07-03 12:53

Uchwała Nr XVIII/102/2008 z dnia 21 sierpnia 2008 roku

Uchwała Nr XVIII/102/2008 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 21 ... Gminy”. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.- ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-09-16 10:16

Uchwała Nr VII/36/2007

Uchwała Nr VII/36/2007 Rady Gminy w Aleksandrowie z ... rok. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.- ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-06-18 12:00

Uchwała Nr XIV/86/2008 z dnia 9 kwietnia 2008

Uchwała Nr XIV/86/2008 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 9 ... 2008 roku. § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-05-08 10:25

Uchwała Nr XXII/120/2008

Uchwała Nr XXII/120/2008 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 16 ... wykonania budżetu za 2008 rok. § 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-12-30 10:23

Uchwała Nr XXIV/133/2009 w sprawie zmiany budżetu.

Uchwała Nr XXIV/133/2009 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 04 ... 2009 rok. § 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-02-18 13:42

Uchwała Nr IV/18/2007

UCHWAŁA NR IV/18/2007 ... . § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-03-26 12:13

Uchwała Nr X/52/2007

Uchwała nr X/52/2007 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 08 ... § 2. Traci moc uchwała Nr XXXIV/204/2002 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 26 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-10-30 11:10

Uchwała Nr II/9/2010

  Uchwała Nr II/9/2010 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 6 grudnia ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-01-11 11:24

Uchwała Nr IV/20/2011

Uchwała Nr IV/20/2011 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 11 lutego ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-04-22 09:28

Uchwała Nr VII/34/2011

Uchwała Nr VII/34/2011 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 30 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-07-19 13:40