szukaj

Słowo rok nie zostało uwzględnione, ponieważ jest zbyt krótkie.

Search results

Uchwała budżetowa na 2005r.

... z dnia 16 marca 2005 roku   w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok   ...         § 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2006-03-18 22:18

Komunikat Wójta Gminy Aleksandrów

... Na podstawie art. 14 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi ... I. Wykonanie budżetu gminy Aleksandrów za 2005 rok (w złotych) ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-02-05 14:30

Oświadczenia majątkowe - Henryk Małecki

...   - Henryk Małecki   rok 2002 rok 2003 rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2008-07-01 14:21

Oświadczenia majątkowe - Małgorzata Melka

...   - Małgorzata Melka   rok 2003 rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2009-10-15 10:23

Oświadczenia majątkowe - Józef Stańczyk

...   - Józef Stańczyk   rok 2003 rok 2004 rok 2005 rok 2006 ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2007-07-03 09:35

Oświadczenia majątkowe - Andrzej Wołoszyn

...   - Andrzej Wołoszyn   rok 2002 rok 2003 rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2008-08-11 13:19

Oświadczenia majątkowe - Witold Małecki

...   - Witold Małecki   rok 2002 rok 2003 rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2008-08-11 13:10

Oświadczenia majątkowe - Grzegorz Józefowski

... Grzegorz Józefowski   rok 2003 rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2009-11-10 09:55

Oświadczenia majątkowe - Elżbieta Ogrodnik

... - Elżbieta Ogrodnik   rok 2002 rok 2003 rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2008-08-11 13:13

Oświadczenia majątkowe - Anna Piekarz

...   - Anna Piekarz   rok 2002 rok 2003 rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2008-08-11 13:14

Oświadczenia majątkowe - Jerzy Pietruszka

...   - Jerzy Pietruszka   rok 2002 rok 2003 rok 2004 rok 2005 rok 2007 ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2008-08-11 13:17

Oświadczenia majątkowe - Zdzisław Brandys

...   - Zdzisław Brandys rok 2002 rok 2003 rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2008-08-11 12:59

Oświadczenia majątkowe - Dorota Śpiewak

...   - Dorota Śpiewak   rok 2002 rok 2003 rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2008-08-11 13:18

Oświadczenia majątkowe - Janina Leśniewska

... - Janina Leśniewska   rok 2002 rok 2003 rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2008-08-11 13:06

UCHWAŁA NR XXVIII/156/06

  UCHWAŁA NR XXVIII/156/06 Rady Gminy w Aleksandrowie z ... przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Aleksandrów ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-04-30 13:46