szukaj

The words nr, XXI were not included because they were too short.

Search results

Uchwała Nr IV/20/2007

UCHWAŁA NR IV/20/2007 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 16 ... w skład mieszkaniowego zasobu gminy reguluje odrębna Uchwała Rady Gminy w Aleksandrowie . ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-03-26 12:15

Uchwała Nr XXIII/131/2008

Uchwała Nr XXII/131/2008r Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 30 ... Planu Odnowy Miejscowości Niewierszyn. Uchwała >> Załącznik Nr 1 >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-02-09 15:02

Uchwała Nr XXV/138/2009

Uchwała Nr XXV/138/2009r Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 17 ... odnowy miejscowości Jaksonek". Uchwała do pobrania tutaj >> Plan odnowy miejscowości ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-02-27 09:04

Uchwała GKW o przeprowadzeniu ponownego głosowania.

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Aleksandrowie z dnia 5 Października ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-10-06 08:04

Uchwała Nr XXX/172/06

  UCHWAŁA Nr XXX/172/06 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 4 ... Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc Uchwała Nr XXV/155/2001 z dnia 28 czerwca 2001 roku Rady Gminy ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-08-28 12:48

Uchwała Nr III/16/2006

  Uchwała Nr III/16/2006 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 29 ... wynagrodzenia zasadniczego. § 2. Traci moc Uchwała Nr IV/29/2003 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 14 marca 2003 roku w ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-02-06 10:05

Uchwała Nr III/14/2006

  UCHWAŁA Nr III/14/2006 RADY GMINY W ALEKSANDROWIE z ...   §3. Traci moc uchwała Nr XXV/149/05 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 30 grudnia 2005 r. w ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-02-06 10:10

UCHWAŁA Nr XXIX /164/06

  UCHWAŁA Nr XXIX /164/ 06 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 19 ... Wójtowi Gminy. § 14.Traci moc uchwała Nr XII/91/99 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 28 października 1999r ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-04-30 13:58

UCHWAŁA Nr XXVII/153/2006

UCHWAŁA Nr XXVII/153/2006 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 31 marca 2006 ... Gminy. §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do 31.12.2006r. ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-04-09 22:46

Uchwała Nr VIII/43/2007

Uchwała Nr VIII / 43 / 2007 Rady Gminy w Aleksandrowie ... Skotniki. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-09-25 12:13

Uchwała Nr II/5/2006

Uchwała Nr II/5/2006 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 05 ... gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r.  Nr 142, poz. 1591 , z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 ... § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-03-26 10:35

UCHWAŁA Nr XXIX/166/06

  UCHWAŁA Nr XXIX/166/06 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 19 ... Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc Uchwała Nr XXV/155/2001 z dnia 28 czerwca 2001 roku Rady Gminy ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-04-30 14:09

Uchwała Nr III/13/2006

  UCHWAŁA NR III/13/2006 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 29 ... Aleksandrowie . §3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-01-29 15:34

Uchwała Nr V/26/2007

  UCHWAŁA Nr V/26/2007 RADY GMINY w ALEKSANDROWIE z dnia 11 ... Pamięci Narodowej. § 5 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-04-24 08:05

Uchwała Nr XXIX/162/2006

  Uchwała Nr XXIX/162/2006 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 19 czerwca ... budżetu za 2006 rok. § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.- ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-04-30 13:56