szukaj

The words nr, XXI were not included because they were too short.

Search results

Uchwała Nr IV/20/2007

UCHWAŁA NR IV/20/2007 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 16 ... w skład mieszkaniowego zasobu gminy reguluje odrębna Uchwała Rady Gminy w Aleksandrowie . ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-03-26 12:15

Uchwała Nr XXV/138/2009

Uchwała Nr XXV/138/2009r Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 17 ... odnowy miejscowości Jaksonek". Uchwała do pobrania tutaj >> Plan odnowy miejscowości ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-02-27 09:04

Uchwała Nr XXIII/131/2008

Uchwała Nr XXII/131/2008r Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 30 ... Planu Odnowy Miejscowości Niewierszyn. Uchwała >> Załącznik Nr 1 >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-02-09 15:02

Uchwała GKW o przeprowadzeniu ponownego głosowania.

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Aleksandrowie z dnia 5 Października ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-10-06 08:04

UCHWAŁA Nr XXIX /164/06

  UCHWAŁA Nr XXIX /164/ 06 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 19 ... Wójtowi Gminy. § 14.Traci moc uchwała Nr XII/91/99 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 28 października 1999r ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-04-30 13:58

Uchwała Nr XXX/172/06

  UCHWAŁA Nr XXX/172/06 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 4 ... Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc Uchwała Nr XXV/155/2001 z dnia 28 czerwca 2001 roku Rady Gminy ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-08-28 12:48

Uchwała Nr III/16/2006

  Uchwała Nr III/16/2006 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 29 ... wynagrodzenia zasadniczego. § 2. Traci moc Uchwała Nr IV/29/2003 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 14 marca 2003 roku w ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-02-06 10:05

Uchwała Nr III/14/2006

  UCHWAŁA Nr III/14/2006 RADY GMINY W ALEKSANDROWIE z ...   §3. Traci moc uchwała Nr XXV/149/05 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 30 grudnia 2005 r. w ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-02-06 10:10

Uchwała Nr XXIX/161/06

  Uchwała Nr XXIX/161/06 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 19 ... budżetu za 2006 rok. § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załącznik Nr 1 ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-04-30 13:53

Uchwała Nr IV/22/2007

UCHWAŁA NR IV/22/2007 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 16 ... §4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-03-26 12:24

Uchwała Nr XXVIII/158/06

Uchwała Nr XXVIII/158/06 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 26 ... § 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-04-30 13:38

Uchwała Nr XXXI/177/2006

  Uchwała Nr XXXI /177/ 2006 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 20 ... się Wójtowi Gminy Aleksandrów. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-12-05 13:01

UCHWAŁA Nr XXIX /167 / 06

  UCHWAŁA Nr XXIX /167 / 06 RADY GMINY W ALEKSANDROWIE z dnia ... Wójtowi Gminy Aleksandrów . § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-04-30 13:59

Uchwała budżetowa na 2007r.

  Projekt Uchwała Nr Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2007-01-30 11:30

Uchwała Nr IV/23/2007

UCHWAŁA NR IV/23/2007 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 16 ... §4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-03-26 12:27