szukaj


Search results

UCHWAŁA Nr XXIX /167 / 06

  UCHWAŁA Nr XXIX /167 / 06 RADY GMINY W ALEKSANDROWIE ... Wójtowi Gminy Aleksandrów . § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ... 5 Diety członków Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-04-30 13:59

UCHWAŁA Nr XXVII/153/2006

UCHWAŁA Nr XXVII/153/2006 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 31 ... Gminy. §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do 31.12.2006r. ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-04-09 22:46

Uchwała Nr III/12/2006

  UCHWAŁA NR III/12/2006 Rady Gminy w Aleksandrowie ... w Aleksandrowie. §3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-01-29 15:33

Protokół Nr II/2006

... przyznawania i wypłacania. P. Sekretarz wyjaśniła, że uchwała ta była już podjęta przez Radę w poprzednim składzie w dniu ... w Siucicach. Zwrócił sie też, z prośbą do radnego powiatowego Zbigniewa Grabowskiego , aby dbał o nasze drogi kategorii ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-03-06 08:25

Informacja o wynikach konsultacji projektu programu współpracy Gminy Aleksandrów z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-11-23 09:57

Zapytanie ofertowe - "ZAKUP PALIWA DO AUTOBUSU SZKOLNEGO W 2017 i 2018 ROKU"

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-12-12 11:05

Protokół Nr XVIII/2017

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-03-31 11:53

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 roku

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-01-03 09:17

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2017 rok

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-01-03 10:34

Informacja dotycząca konsultacji projektu programu współpracy Gminy Aleksandrów z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok

Dokument do pobrania tutaj >> Projekt uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Aleksandrów z organizacjami pozarządowymi >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-10-21 13:15

Protokół Nr XIX/2017

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-06-27 13:29

Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873; zmiany z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz.1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. N ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-02-05 12:34

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873; zmiany z 2004r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz.1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005r. Nr 155, poz.12 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-03-13 15:19

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za 2007r

I N F O R M A C J A Na podstawie art. 14 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Aleksandrów , po ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-06-03 14:51

Ogłoszenie

  Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873; zmiany z 2004r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz.1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005r. Nr 155, poz.1298, ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-01-22 11:48