szukaj


Search results

Ogłoszenie

... Gminy w Aleksandrowie z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Aleksandrów z organizacjami ... zadanie realizowane było w 2006 roku przy wsparciu z budżetu gminy w wysokości 40 tys. złotych. ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-01-22 11:48

Uchwała Nr XVI/97/2008 z dnia 24 czerwca 2008.

... czerwca 2008 roku w sprawie : zmiany budżetu gminy na 2008 rok Na podstawie ... § 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 1.020.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-12-03 14:56

Uchwała Nr XV/89/2008 z dnia 12 czerwca 2008r

... czerwca 2008 roku w sprawie : zmiany budżetu gminy na 2008 rok Na podstawie ... § 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 65.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-12-03 14:52

Uchwała Nr XVIII/100/2008 z dnia 21 sierpnia 2008 roku

... 2008 roku w sprawie : zmiany budżetu gminy na 2008 rok Na podstawie ... § 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 300.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-09-16 10:41

Uchwała Nr XXXI/181/2009

... Nr XXI/116/2008 z dnia 14 listopada 2008r w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Aleksandrów na lata 2008-2013, ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-11-05 09:47

Uchwała Nr XXI/131/2012

... roku   w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Kultury , Oświaty , Opieki Społecznej i ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-01-18 13:47

Uchwała Nr IX/77/2015

... 2015 roku   w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Budżetowo - Samorządowej Rady Gminy ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-12-30 08:22

Uchwała Nr IX/52/2011

... 2011 roku   w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Pomocy w Rodzinie oraz Ochrony ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-12-07 13:22

Uchwała Nr III/18/2014

... 2014 roku   w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Budżetowo - Samorządowej Rady Gminy ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-01-08 14:57

Uchwała Nr XXXV/214/2010

... Nr XXI/116/2008 z dnia 14 listopada 2008r w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Aleksandrów na lata 2008-2013, ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-04-29 10:00

Uchwała Nr XXVIII/197/2013

... 3 roku   w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Opieki Społecznej i Spraw ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-03-06 10:50

Uchwała Nr XVII/139/2016

... 2016 roku   w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Opieki Społecznej i Spraw ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-01-10 09:48

Uchwała Nr XXXIII/203/2009

... roku   w sprawie: uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2010 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-01-18 15:13

Uchwała Nr XXI/132/2012

... roku   w sprawie uchwalenia plany pracy Komisji Budżetowo - Samorządowej Rady Gminy ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-01-18 13:49

Uchwała Nr IX/78/2015

... 2015 roku   w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Aleksandrów na 2016 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-12-30 08:23