szukaj


Search results

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2006r.

...   I N F O R M A C J A o wykonaniu budżetu Gminy Aleksandrów za II kwartał 2006 roku ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-03-19 13:56

Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2008

... N F O R M A C J A o przebiegu wykonania budżetu gminy Aleksandrów i przebiegu wykonania planu finansowego ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-09-22 10:37

Uchwała Nr XXIV/133/2009 w sprawie zmiany budżetu.

... § 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 360.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 ... § 4. Określa się przychody budżetu w kwocie 4.838.201,08 zł i rozchody budżetu w kwocie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-02-18 13:42

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Aleksandrów za I kwartał 2006r.

I N F O R M A C J A o wykonaniu budżetu Gminy Aleksandrów za I kwartał 2006 roku w (złotych) ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-04-28 23:44

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu gminy Aleksandrów za 2006r

... W O Z D A N I E z przebiegu wykonania budżetu gminy Aleksandrów za 2006 rok ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-03-19 15:41

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy i planu finansowego GBP za I półrocze

... I N F O R M A C J A z przebiegu wykonania budżetu gminy Aleksandrów i przebiegu wykonania planu finansowego ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-08-27 11:54

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Aleksandrów za 2007r

S P R A W O Z D A N I E z wykonania budżetu gminy Aleksandrów za 2007 rok Cały ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-04-01 08:29

Zarządzenie Nr 33/2008 - projekt uchwały budżetowej

... uchwały budżetowej Rady Gminy w Aleksandrowie w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok Na podstawie art. 52 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-11-17 15:44

Zarządzenie Nr 43/2006

... budżetowej Rady Gminy w Aleksandrowie w sprawie : uchwalenia budżetu na 2007 rok     ... budżetowej Rady Gminy w Aleksandrowie w sprawie uchwalenia budżetu na 2007 rok.   ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-01-30 10:20

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Aleksandrów za 2006r

... ustawy o finansach publicznych) o wykonaniu budżetu Gminy Aleksandrów za 2006 roku I ... zł III Dotacje otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-06-04 07:45

Budżet 2008

... 31 grudnia 2007 roku w sprawie : uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok Na podstawie ...

strona - Marcin Bojarczuk - 2008-12-30 10:26

Uchwała Nr XXIII/129/2008 - budżet

... 30 grudnia 2008 roku w sprawie : uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok Na ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-02-09 13:37

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Aleksandrów za IV kwartał 2006r

I N F O R M A C J A o wykonaniu budżetu Gminy Aleksandrów za IV kwartał 2006 roku ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-03-05 11:46

Informacja o wykananiu budżetu Gminy Aleksandrów za II kwartał 2008r

I N F O R M A C J A o wykonaniu budżetu Gminy Aleksandrów za II kwartał 2008 roku ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-07-30 14:19

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy za III kwartał 2007r

... I N F O R M A C J A o wykonaniu budżetu Gminy Aleksandrów za III kwartał 2007 roku ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-10-31 15:30