szukaj


Search results

Informacja z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów za 2011 rok

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-05-31 08:50

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy ALeksandrów za I półrocze 2011r

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-10-04 07:29

Informacja o wykonaniu budżetu za 2008r

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-06-02 12:51

Informacja o wykonaniu budżetu za 2010 rok

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-05-31 10:18

Informacja z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów za 2012 rok

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-05-31 09:47

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-03-24 14:04

Informacja z wykonania budżetu za 2016 rok

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-06-01 14:06

Uchwała Nr XII/77/2011

... 2011 roku   w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów na rok 2012 dokument do ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-02-11 09:19

Uchwała Nr X/48/2007

... w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-11-18 13:01

Zarządzenie Nr 10/2007

... roku w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 rok. Na ... Gminy w Aleksandrowie z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok Wójt Gminy Aleksandrów ustala, co ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-04-24 08:38

Uchwała Nr XI/56/2007

... w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok. Na ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-11-28 11:32

Uchwała budżetowa na 2007r.

... z dnia w sprawie : uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok Na podstawie art. 18 ust.2 ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2007-01-30 11:30

Uchwała Nr VIII/42/2007

... w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy ... Gminy w Aleksandrowie z dnia 30.06.2004 roku w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-07-03 12:53

Zarządzenie Nr 50/2007

... listopada 2007 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 rok Na ... w Aleksandrowie z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok Wójt Gminy Aleksandrów ustala, ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-11-29 13:31

Zarządzenie Nr 34/2007

... sierpnia 2007 rok w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 rok ... w Aleksandrowie z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok Wójt Gminy ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-09-25 11:46