szukaj


Search results

Zarządzenie Nr 51/2007

... 2007 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 rok Na ... w Aleksandrowie z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok Wójt Gminy Aleksandrów ustala, ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-12-17 09:04

Zarządzenie Nr 23/2007

... czerwca 2007 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 rok ... w Aleksandrowie z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok Wójt Gminy Aleksandrów ustala, ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-07-17 14:18

Zarządzenie Nr 25/2008r z dnia 16 września 2008r

... września 2008 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2008 rok Na podstawie ... ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm. ) w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok Wójt Gminy Aleksandrów ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-10-27 12:30

Zarządzenie Nr 34/2007

... sierpnia 2007 rok w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 rok ... w Aleksandrowie z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok Wójt Gminy ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-09-25 11:46

Zarządzenie Nr 51/2007

... 2007 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 rok Na ... w Aleksandrowie z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok Wójt Gminy Aleksandrów ustala, ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-12-17 09:04

Zarządzenie Nr 42/2007

... 2007 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 rok Na ... w Aleksandrowie z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok Wójt Gminy Aleksandrów ustala, ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-11-29 13:20

Zarządzenie Nr 26/2008 z dnia 30 września 2008r

... 2008 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2008 rok Na podstawie ... w Aleksandrowie z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok Wójt Gminy Aleksandrów ustala, ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-10-27 12:37

Zarządzenie Nr 38/2007

... września 2007 rok w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 rok ... w Aleksandrowie z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok Wójt Gminy ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-10-30 14:17

Zarządzenie Nr 19/2008 z dnia 7 sierpnia 2008r

... 2008 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2008 rok Na podstawie ... w Aleksandrowie z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok Wójt Gminy Aleksandrów ustala, ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-08-22 11:15

Zarządzenie Nr 36/2007

... września 2007 rok w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 rok ... w Aleksandrowie z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok Wójt Gminy ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-09-25 11:55

Zarządzenie Nr 13/2007

... kwietnia 2007 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 rok ... w Aleksandrowie z dnia 16 marca 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok Wójt Gminy Aleksandrów u s t a l a, ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-05-14 07:40

Zarządzenie Nr 44/2007

... 2007 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 rok ... w Aleksandrowie z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok Wójt Gminy Aleksandrów ustala, ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-11-29 13:24

Zarządzenie Nr 10/2008

... kwietnia 2008 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2008 rok Na podstawie ... w Aleksandrowie z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok Wójt Gminy ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-05-12 14:13

Zarządzenie Nr 40/2007

... września 2007 rok w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 rok ... w Aleksandrowie z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok Wójt Gminy ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-10-30 14:22

Zarządzenie Nr 34/2008

... 2008 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2008 rok Na ... w Aleksandrowie z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok Wójt Gminy Aleksandrów ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-12-11 15:42