szukaj


Search results

Zarządzenie Nr 14/2007

... maja 2007 roku   w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 rok     ... Aleksandrowie z dnia 16 marca 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok Wójt Gminy Aleksandrów u ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-05-23 15:16

Zarządzenie Nr 27/2008

... 2008 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2008 rok Na podstawie ... w Aleksandrowie z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok Wójt Gminy Aleksandrów ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-11-07 11:58

Zarządzenie Nr 37/2008

... listopada 2008 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2008 rok Na podstawie ... w Aleksandrowie z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok Wójt Gminy Aleksandrów ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-12-30 10:32

Zarządzenie Nr 51/2007

... 2007 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 rok Na ... w Aleksandrowie z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok Wójt Gminy Aleksandrów ustala, ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-12-17 09:04

Zarządzenie Nr 23/2007

... czerwca 2007 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 rok ... w Aleksandrowie z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok Wójt Gminy Aleksandrów ustala, ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-07-17 14:18

Zarządzenie Nr 25/2008r z dnia 16 września 2008r

... września 2008 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2008 rok Na podstawie ... ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm. ) w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok Wójt Gminy Aleksandrów ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-10-27 12:30

UCHWAŁA Nr XXIX /164/06

... w sprawie: określenie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. Na ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-04-30 13:58

Komunikat Wójta Gminy Aleksandrów

... do publicznej wiadomości: I. Wykonanie budżetu gminy Aleksandrów za 2005 rok (w złotych) ... III . Dotacje otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego w 2005r. ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-02-05 14:30

Zarządzenie Nr 55/2007

... z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok. Na ... w Aleksandrowie z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok Wójt Gminy Aleksandrów ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-01-02 14:08

UCHWAŁA NR XXIX/165/06

... i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze Gminy Aleksandrów oraz informacji o ... § 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze winna zawierać : zestawienie ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-04-30 14:07

Uchwała Nr XXVI/144/2009

... 2009 roku w sprawie : zmian budżetu gminy na 2009 rok Na ... § 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 14.752,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-04-14 14:47

Zarządzenie Nr 3/2009

... w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok i planu ... w Aleksandrowie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok, zgodnie z załącznikami ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-02-26 10:20

Zarządzenie Nr 2/2008

... w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 rok i planu ... w Aleksandrowie z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok, zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-01-23 10:00

Uchwała Nr II/5/2006

... na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na 2007 roku, zgodnie z projektem uchwały budżetowej Rady Gminy w Aleksandrowie w sprawie uchwalenia budżetu na 2007 rok ustalonej zarządzeniem nr 43/2006 Wójta Gminy ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-03-26 10:35

Zarządzenie Nr 5/2007

... w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2007 rok ... § 1. Ustala się układ wykonawczy budżetu gminy na 2007 rok do Uchwały Nr IV/17/2007 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 16 maca 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok, zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-04-03 09:11