szukaj


Search results

Zarządzenie Nr 12/2008

... 30 maja 2008 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2008 rok   Na ... w Aleksandrowie z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok Wójt Gminy Aleksandrów ustala, ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-07-11 09:47

Zarządzenie Nr 57/2007

... 2007 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 rok Na podstawie ... w Aleksandrowie z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok Wójt Gminy Aleksandrów ustala, ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-01-23 09:55

Zarzadzenie Nr 16/2008 z dnia 11 lipca 2008

... 11 lipca 2008 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2008 rok Na podstawie ... w Aleksandrowie z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok Wójt Gminy ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-08-11 13:26

Zarządzenie Nr 3/2009

... w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok i planu ... w Aleksandrowie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok, zgodnie z załącznikami ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-02-26 10:20

Zarządzenie Nr 2/2008

... w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 rok i planu ... w Aleksandrowie z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok, zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-01-23 10:00

Uchwała Nr II/5/2006

... na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na 2007 roku, zgodnie z projektem uchwały budżetowej Rady Gminy w Aleksandrowie w sprawie uchwalenia budżetu na 2007 rok ustalonej zarządzeniem nr 43/2006 Wójta Gminy ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-03-26 10:35

Zarządzenie Nr 5/2007

... w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2007 rok ... § 1. Ustala się układ wykonawczy budżetu gminy na 2007 rok do Uchwały Nr IV/17/2007 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 16 maca 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok, zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-04-03 09:11

Zarządzenie Nr 52

... listopada 2007 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 rok Na ... w Aleksandrowie z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok Wójt Gminy Aleksandrów ustala, ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-12-27 09:23

Uchwała Nr XL/240/2010

...   w sprawie: procedury uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów oraz rodzaju i szczegółowości ... informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-09-20 11:04

Uchwała Nr XXVIII/157/06

... 2006 roku   w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2006 rok     ... § 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2006 rok o kwotę 39.523,00 zł zgodnie z ... Wójt Gminy łącznie z informacją o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2006 roku oraz ze sprawozdaniem z ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-04-28 23:26

Uchwała Nr XIII/80/2008

... 2008 roku w sprawie : zmiany budżetu gminy na 2008 rok Na podstawie ... § 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 366.688,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-12-03 12:12

Zarządzenie Nr 46/2009

... budżetowej Rady Gminy w Aleksandrowie dotyczącej uchwalenia budżetu na 2010 rok dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-03-19 13:54

Uchwała Nr X/84/2015

... 2015 roku   w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów na rok 2016. Dokument do ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-01-09 08:59

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego

... Gminy w Aleksandrowie z dnia 9 marca 2009 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Aleksandrów z organizacjami ... roku przy wsparciu z budżetu gminy w wysokości 60 tys. Złotych. O roztrzygnięciu ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-03-13 15:19

Ogłoszenie

... Gminy w Aleksandrowie z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Aleksandrów z organizacjami ... zadanie realizowane było w 2006 roku przy wsparciu z budżetu gminy w wysokości 40 tys. złotych. ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-01-22 11:48