szukaj


Search results

Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2008 rok.

... z dnia roku w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Aleksandrowie na 2008 rok. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-12-03 11:17

Plan budżetu Gminy na rok 2008

... z dnia w sprawie : uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok Na ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-11-16 11:45

Uchwała budżetowa na 2006r.

...       w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok  ... § 2. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 7.806.408,00 zł zgodnie    z ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2007-04-30 14:17

Uchwała budżetowa na 2004r.

... lutego 2004 roku   w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok   ... § 2. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 6.143.296,00 zł zgodnie   z ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2006-03-18 22:16

Uchwała budżetowa na 2005r.

... marca 2005 roku   w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok   ... § 2. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 6.797.875,00 zł zgodnie   z ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2006-03-18 22:18

Referat finansowy

... 1) przygotowanie projektu budżetu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy oraz przedkładanie go w obowiązującym terminie do uchwalenia , 2) opracowanie projektu zmian w ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-08-09 12:52

Uchwała budżetowa na 2003r.

... marca 2003 roku   w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok     ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2006-03-18 22:28

UCHWAŁA Nr XXIX /167 / 06

... Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 30 grudnia 2005r uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-04-30 13:59

Uchwała Nr III/15/2006

... w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Aleksandrowie na 2007 rok. ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-03-26 10:31

Uchwała Nr III/14/2006

...   w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-02-06 10:10

Uchwała Nr IV/25/2007

... z dnia 29 grudnia 2006 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-04-24 08:08

Rada Gminy

... grudnia 2005   roku   w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Aleksandrowie na 2006 rok. ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-02-18 11:24

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za 2007r

... wiadomości: 1 . Wykonanie budżetu gminy Aleksandrów za 2007 rok ...    0 3 . Dotacje otrzymane z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-06-03 14:51

Uchwała Nr XXVII/155/2006 ws. zmiany budżetu gminy na rok 2006

... 2006 roku   w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2006 rok     ... § 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2006 rok o kwotę 1.319.808,00 zł zgodnie z załącznikiem ... § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2006 rok o kwotę 710.978,00 zł zgodnie z ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-04-30 13:36

Informacja o projekcie budżetu na 2007r

Informacja o projekcje budżetu na 2007 rok     ... Projekt budżetu gminy na 2007 rok po stronie dochodów skalkulowano na kwotę ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-01-30 11:28