szukaj

The words na, rok were not included because they were too short.

Search results

Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2008 rok.

... UCHWAŁA Nr 2008 RADY GMINY w ALEKSANDROWIE z dnia roku w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Aleksandrowie na 2008 rok. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-12-03 11:17

Budżet Gminy Aleksandrów na 2011 rok

... roku   w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrow na rok 2011 dokument do pobrania ...

strona - Marcin Bojarczuk - 2011-04-22 09:50

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów za 2011 rok

Dokument do pobrania poniżej: Sprawozdanie + załączniki nr 1-3 >> Załącznik nr 4 >> Załączniki nr 5-9 >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-05-15 08:07

Informacja z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów za 2011 rok

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-05-31 08:50

Plan budżetu Gminy na rok 2008

... z dnia w sprawie : uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok Na ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-11-16 11:45

Uchwała budżetowa na 2006r.

... Nr   XXV/147/2005 RADY   GMINY   w   ALEKSANDROWIE   z dnia 30 grudnia 2005r ...       w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok  ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2007-04-30 14:17

Referat finansowy

... 1) przygotowanie projektu budżetu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy oraz przedkładanie go w obowiązującym terminie do uchwalenia , 2) opracowanie projektu zmian w ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-08-09 12:52

Uchwała budżetowa na 2003r.

... marca 2003 roku   w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok     ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2006-03-18 22:28

Uchwała budżetowa na 2004r.

... H W A Ł A Nr XII/66/04 RADY GMINY w ALEKSANDROWIE z dnia 24 lutego 2004 roku   w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok   ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2006-03-18 22:16

Uchwała budżetowa na 2005r.

... C H W A Ł A Nr XIX/119/05 RADY GMINY w ALEKSANDROWIE z dnia 16 marca 2005 roku   w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok   ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2006-03-18 22:18

Uchwała Nr III/12/2006

... UCHWAŁA NR III/12/2006 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 29 grudnia 2006 roku ... mieszkaniowym zasobem Gminy Aleksandrów na lata 2007-2011 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-01-29 15:33

Protokół Nr VI/2011

P R O T O K Ó Ł Nr VI/2011 z sesji zwołanej w trybie nadzwyczajnym Rady Gminy w Aleksandrowie odbytej w dniu 4 maja 2011 roku ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-12-23 11:08

Protokół VII/2011

P R O T O K Ó Ł Nr VII/2011 z sesji Rady Gminy w Aleksandrowie odbytej w dniu 30 czerwca 2011 roku ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-12-23 11:09

Protokół Nr VIII/2011

P R O T O K Ó Ł Nr VIII/2011 z sesji Rady Gminy w Aleksandrowie odbytej w dniu 2 września 2011 roku ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-12-23 11:10

Protokół Nr IX/2011

P R O T O K Ó Ł Nr IX/2011 z sesji Rady Gminy w Aleksandrowie odbytej w dniu 30 września 2011 roku ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-12-23 11:16