szukaj


Search results

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy oleju opałowego dla Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i Szkół na terenie Gminy Aleksandrów

... II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. ... Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-09-20 10:58

Ogłoszenie o przetargu na przebudowę budynku OSP w Skotnikach na Świetlicę wiejską

... robót. II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.1.5) ... III.2) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-03-01 15:40

Ogłoszenie o przetargu na remont drogi gminnej w miejscowości Borowiec oraz miejscowości Kalinków

... powykonawcza. II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.1.5) ... III.2) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-03-28 13:18

Ogłoszenie o przetargu na Wykonanie zespołu boisk sportowych Moje Boisko - Orlik 2012

... II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. ... Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-06-24 15:08

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie kredytu długoterminowego

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-09-24 09:12

Zaproszenie do składania ofert na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 530.000,00 PLN

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-07-14 13:08

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 roku

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-01-03 09:17

Ogłoszenie o zamówieniu - Samochód ratowniczo-gaśniczy

... (wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego)    ... 1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;   Ocena spełniania ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-05-22 11:12

Uchwała Nr IV/20/2007

... o gospodarce nieruchomościami wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od rocznych opłat za trwały zarząd w wysokości 99%. ... 3. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego , ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-03-26 12:15

Zarządzenie Nr 22/2008

... do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dla potrzeb Urzędu Gminy w ... do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość: 1) ... 3) ogłoszenia wymagane dla danego trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 2. Komisja w zakresie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-08-22 11:03

Zarządzenie Nr 21/2008

... do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla potrzeb Urzędu Gminy w ... do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla potrzeb Urzędu Gminy ... do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dla potrzeb Urzędu Gminy w ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-08-22 11:02

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

... Firmy ubiegające się o udzielenie zamówienia : „ ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-10-19 10:31

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

... Gmina Aleksandrów unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na „Dożywianie uczniów w roku ... przez Gminę Aleksandrów” w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 14 000 Euro ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-07-17 12:39

Przetarg na przebudowę czterech odcinków dróg - Dębowa Góra Kol., Rożenek oraz Siucice

... oceny spełnienia tych warunków. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy ... d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Warunki stawiane przystępującym do ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-08-03 08:46

Ogłoszenie o przetargu na remont drogi we wsi Wacławów w istniejącycm pasia drogowym

... oceny spełnienia tych warunków. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy ... d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Warunki stawiane przystępującym do ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-06-11 13:56