szukaj


Search results

Obwieszczenie, decyzja i postanowienie - Wólka Skotnicka

... „budowie stawu rybnego w miejscowości Wólka Skotnicka gmina Aleksandrów na działce oznaczonej w ewidencji ... budowie stawu rybnego w miejscowości Wólka Skotnicka gmina Aleksandrów na działce oznaczonej w ewidencji ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-07-09 14:34

Postanowienie - Wólka Skotnicka

... „budowie stawu rybnego w miejscowości Wólka Skotnicka gmina Aleksandrów na działce oznaczonej w ewidencji ... „budowie stawu rybnego w miejscowości Wólka Skotnicka gmina Aleksandrów na działce oznaczonej w ewidencji ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-07-03 09:01

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Wólka Skotnicka

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-03-02 10:02

Obwieszczenie - przebudowa drogi gminnej we wsi Wólka Skotnicka

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-10-28 09:58

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Wólka Skotnicka

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-04-20 08:11

Ogłoszenie o przetargu - Remont drogi gminnej w miejscowości Wólka Skotnicka

Dokument do pobrania tutaj >> Załączniki: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia >> Strona tytułowa >> Spis >> Opis techniczny >> Projekt budowlany > ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-02-28 14:38

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Remont drogi gminnej w miejscowości Wólka Skotnicka

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-03-30 08:25

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

... „budowie stawu rybnego w miejscowości Wólka Skotnicka gmina Aleksandrów na działce oznaczonej w ewidencji ... oraz przesłane sołtysowi wsi Wólka Skotnicka celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-05-20 14:34

Radni

... O głoza Józef , zam. Wólka Skotnicka Oświadczenie majątkowe>> ... Ogłoza Józef , zam. Wólka Skotnicka Oświadczenie majątkowe>> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2018-02-16 10:28

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30 września 2007r

... droga gminna Wólka ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-01-30 11:43

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy

... Wólka Skotnicka 31479 ... Wólka Skotnicka 31479 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-01-27 09:20

Wykaz gruntów stanowiących własność komunalną.

... Wólka Skotnicka 31479 ... Wólka Skotnicka 31479 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-01-02 14:14

Postanowienie

... 4. P. Paras Zygmunt (sołtys wsi Wólka Skotnicka) zam. Wólka Skotnicka nr 29 26-337 Aleksandrów 5. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-11-13 15:19

Stan mienia komunalnego Gminy Aleksandrów

...   WóLKA SKOTNICKA 167 ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-01-16 13:00

Zarządzenie Nr 15/2010 w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego

... Ostrów, Skotniki, Reczków Nowy, Wólka Skotnicka, Stara, Dąbrówka, Szarbsko, Sieczka. § 3. Na ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-05-19 21:19