szukaj

Słowo w nie zostało uwzględnione, ponieważ jest zbyt krótkie.

Search results

Wykazy zwolnień podatkowych i pomocy publicznej za 2009r

... fizycznych którym udzielono pomocy publicznej w okresie od 1.01.2009r do 31.12.2009r >> Wykaz osób ... nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-05-31 16:43

Uchwała Nr IV/20/2007

UCHWAŁA NR IV/20/2007 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie : określenia zasad gospodarowania mieniem komunalnym stanowiącym ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-03-26 12:15

Uchwała Nr XI/59/2007

... Uchwała Nr XI/59/2007 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 3 grudnia 2007 roku w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-11-28 11:37

Referat Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

...   1. W zakresie gospodarki przestrzennej:   1) określenie polityki ... porządkowej,   13) wydawanie opinii w sprawie prowadzenia prac geologicznych,   14) prowadzenie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-01-18 09:01

Uchwała Nr III/13/2010

Uchwała Nr III/13/2010 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 29 grudnia 2010 roku   w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-01-17 09:53

Uchwała Nr XXXII/190/2009

... Uchwała Nr XXXII/190/2009 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 30 listopada 2009 roku   zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. dokument do ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-12-10 14:32

Uchwała Nr XV/92/2008

Uchwała Nr XV/92/2008 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 12 czerwca 2008 roku   w sprawie: zmiany Uchwały Nr XI/59/2007 z dnia 3.XII.2007r dotyczącej zwolnień ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-12-03 14:55

Uchwała Nr XI/61/2007

... Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 3 grudnia 2007 roku   w sprawie: zwolnień w podatku od środków transportowych ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-11-28 11:40

Uchwała Nr III/14/2010

Uchwała Nr III/14/2010 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 29 grudnia 2010 roku   w sprawie zwolnień w podatku leśnym dokument do pobrania tutaj ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-01-17 09:54

Referat organizacyjny

...   1. W zakresie organizacji:   1) prowadzenie kancelarii ...   2) prowadzenie ewidencji skarg i wniosków wpływających do Urzędu, przekazywanie ich według właściwości kierownikom referatów i czuwanie nad terminowym ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-01-18 09:02

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości.

... ust.1 i §13 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-02-04 15:47

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości zabudowanej

... ust.1 i §13 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-03-12 11:36

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZYCH DO SPRZEDAŻY   Wójt Gminy w Aleksandrowie zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-02-11 13:30

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY Wójt Gminy w Aleksandrowie zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-07-22 08:50

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

Informacja na podatek od nieruchomości (.docx)>> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-01-17 12:38