szukaj


Search results

Uchwała Nr III/12/2006

... : §1. Przyjmuje wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Aleksandrów na ... grudnia 2006 roku WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM ... 2 Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-01-29 15:33

Referat finansowy

... czynności związanych z opracowaniem i analizowaniem planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy oraz nadzorowanie ich ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-08-09 12:52

Uchwala Nr IV/19/2007

... §1. Przyjmuje wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Aleksandrów na ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-03-26 11:03

Zarządzenie Nr 6/2007

... Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ...   § 1 . Ustalam plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-04-03 09:30

Zarządzenie Nr 3/2008

... z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych ... § 1. Ustalam plan finansowy dochodów i wydatków związanych z ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-01-23 10:07

Plan budżetu Gminy na rok 2008

... § 5. Określa się plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2008 roku wg załącznika Nr 4 i ustala się plan wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-11-16 11:45

Plan pracy Rady Gminy na 2010 rok

Uchwała i plan dostępne tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-09-15 10:32

Plan ochrony środowiska

PLAN OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ALEKSANDRóW Cały dokument... ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-03-18 20:32

Plan rozwoju lokalnego

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY ALEKSANDRóW Cały dokument... ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-03-18 20:33

Plan pracy Rady Gminy na rok 2007

  Plan pracy Rady Gminy w Aleksandrowie na rok 2007   ... i jej wewnętrznych organów za 2007r. 3. Zatwierdzenie planów pracy Komisji stałych. 4. Uchwalenie planu pracy Rady Gminy w ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-01-29 15:43

Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2008-2013

Dokument do pobrania tutaj (.doc) >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-01-02 13:48

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów - plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Aleksandrów

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-01-10 10:36

Ogłoszenie o przetargu na przebudowę drogi Wolica - Włodzimierzów

... .   Specyfikacja >> Plan Sytuacyjny >> Książka Przedmiarów >> Przedmiar Robót >> Plan Sytuacyjny >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-09-21 14:43

Plan pracy Rady Gminy na 2012 rok

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-02-14 12:15

Plan pracy Rady Gminy na 2011 rok

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-01-18 12:31