szukaj


Search results

Ogłoszenie

... : przebudowie drogi gminnej KALINKÓW - BOROWIEC - ROŻENEK w granicach istniejącego pasa drogowego o ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-01-28 14:48

Ogłoszenie o przetargu.

... działki rolno-leśnej położonej w obrębie wsi BOROWIEC gmina Aleksandrów stanowiącej własność komunalną gminy ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-07-16 15:38

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30 września 2007r

... wodociąg Borowiec – ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-01-30 11:43

Modernizacja 8 km dróg gminnych w gminie Aleksandrów

... – Janikowice, Reczków Nowy, Kalinków - Borowiec- Rożenek.     Całkowita wartość inwestycji wynosi ... km, Reczków Nowy o dł. 1140,41 km oraz Kalinków – Borowiec – Rożenek o dł. 5860,08 km.      ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-07-31 08:34

Wykaz gruntów stanowiących własność komunalną.

... Borowiec ... Borowiec ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-01-02 14:14

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy

... Borowiec ... Borowiec ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-01-27 09:20

Zarządzenie Nr 6/2011

... inwestycyjnych: remont drogi gminnej w miejscowości Borowiec, remont drogi gminnej w miejscowości Kalinków, remont ... do gruntów rolnych we wsiach Kotuszów - Borowiec. Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-07-29 13:32

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

... Dąbrowa nad Czarną, Borowiec, Taraska, Jaksonek, Włodzimierzów, Kotuszów, ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-10-19 13:02

Miejsca wyznaczone na umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

... niżej wykazu: Aleksandrów 24 Borowiec 9 Brzezie 1 Ciechomin 77A Dąbrowa nad Czarną 8ADąbrówka 9 ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2005-09-01 11:58

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

... BOROWIEC 548/2 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-06-19 14:49

Sołectwa Gminy Aleksandrów

... Kacprzykowski Mirosław Bińkowska Barbara Laszczyk Wiesława Paras Zygmunt - - - - - - - - - ... - -   ALEKSANDRÓW BOROWIEC BRZEZIE CIECHOMIN DĄBROWA NAD CZARNĄ DĄBRÓWKA DĘBOWA ...

strona - Marcin Bojarczuk - 2015-06-10 13:01

Szkoła Podstawowa w Aleksandrowie

... Kawęczyn, Sieczka, Niewierszyn, Ostrów, Rożenek, Borowiec, Kalinków, Ciechomin, Siucice, Siucice Kol., Justynów. ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2011-11-04 10:54

Obwieszczenie o obwodach głosowania

... Dąbrowa nad Czarną, Borowiec, Taraska, Jaksonek, Włodzimierzów, ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-10-31 14:03

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 18 sierpnia 2008

... Dąbrowa nad Czarną, Borowiec, Taraska, Jaksonek, Włodzimierzów, Kotuszów, ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-08-18 08:42

Informacja o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych

... gminnej Kotuszów – Borowiec II ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-01-30 11:21