szukaj


Search results

Sołectwa Gminy Aleksandrów

... Kacprzykowski Mirosław Bińkowska Barbara Laszczyk Wiesława Paras Zygmunt - - - - - - - - - ... - -   ALEKSANDRÓW BOROWIEC BRZEZIE CIECHOMIN DĄBROWA NAD CZARNĄ DĄBRÓWKA DĘBOWA ...

strona - Marcin Bojarczuk - 2015-06-10 13:01

Szkoła Podstawowa w Aleksandrowie

... Kawęczyn, Sieczka, Niewierszyn, Ostrów, Rożenek, Borowiec, Kalinków, Ciechomin, Siucice, Siucice Kol., Justynów. ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2011-11-04 10:54

Obwieszczenie o obwodach głosowania

... Dąbrowa nad Czarną, Borowiec, Taraska, Jaksonek, Włodzimierzów, ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-10-31 14:03

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 18 sierpnia 2008

... Dąbrowa nad Czarną, Borowiec, Taraska, Jaksonek, Włodzimierzów, Kotuszów, ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-08-18 08:42

Informacja o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych

... gminnej Kotuszów – Borowiec II ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-01-30 11:21

Stan mienia komunalnego Gminy Aleksandrów

... 2 BOROWIEC 548/2 ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-01-16 13:00

Zarządzenie Nr 15/2010 w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego

... Siucice – Kolonia, Siucice, Ciechomin, Rożenek, Borowiec, Kotuszów, Dąbrowa Nad Czarną, Dębowa Góra, Dębowa ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-05-19 21:19