szukaj


Search results

Ogłoszenie o przetargu na remont drogi gminnej w miejscowości Borowiec oraz miejscowości Kalinków

... 1. Remont drogi gminnej w miejscowości Borowiec działka nr 286 od km 0+000 do km 0+376,75 2. Remont drogi gminnej w ... zamawiającego: 1. Remont drogi gminnej w miejscowości Borowiec działka nr 286 od km 0+000 do km 0+376,75 2. Remont drogi gminnej w ... Obmiar Kalinków >> Obmiar Borowiec >> Plan sytuacyjny Kalinków >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-03-28 13:18

Przetarg na remont dróg gminnych w miejscowościach Borowiec oraz Kalinków

... 1. „Remont drogi gminnej w miejscowości Borowiec działka nr 286 od km 0+000 do km 0+376,75 ” 2. ... 1. „Remont drogi gminnej w miejscowości Borowiec działka nr 286 od km 0+000 do km 0+376,75 ” 2. ... Obmiar Kalinków >> Obmiar Borowiec >> Plan sytuacyjny Kalinków >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-02-21 12:41

Ogłoszenie o przetargu na budowę sieci wodociągowej we wsi Borowiec

... PCV Ø110 o długości 1423 m w miejscowości Borowiec” 1)   Nazwa i adres zamawiającego. ... PCV Ø110 o długości 1423 m w miejscowości Borowiec” - roboty pomiarowe (tyczenie) ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-04-22 08:14

Wyjaśnienia do ogłoszenia o przetargu na remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsiach Kotuszów - Borowiec

... do gruntów rolnych we wsiach Kotuszów - Borowiec działki nr 384 i 344, 374, 373, 483 od km 0+017,00 do km 2+396,34 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-03-08 12:03

Ogłoszenie o przetargu na remont dorgi dojazdowej do gruntów rolnych we wsiach Kotuszów - Borowiec

... do gruntów rolnych we wsiach Kotuszów - Borowiec działki nr 384 i 344, 374, 373, 483 od km 0+017,00 do km 2+396,34 ... do gruntów rolnych we wsiach Kotuszów - Borowiec działki nr 384 i 344, 374, 373, 483 od km 0+017,00 do km 2+396,34 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-02-25 11:13

Zawiadomienie o wyborze najkorzstniejszej oferty - Remont drogi gminnej w miejscowościach Kalinków i Borowiec

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-04-15 10:53

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na remont drogi gminnej w miejscowości Borowiec oraz miejscowości Kalinków

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-05-30 08:14

Wybór najkorzystniejszej oferty na budowę sieci wodociągowej we wsi Borowiec

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-05-12 11:16

Otwarcie ofert - Remont drogi gminnej Borowiec

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-03-16 12:21

Zawiadomienie o wyborze najkorzstniejszej oferty - Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsiach Kotuszów - Borowiec

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-03-28 11:25

Ogłoszenie o zamówieniu - Remont drogi gminnej Borowiec

Dokument do pobrania tutaj >> SIWZ wraz z załącznikami 1-7 >> Załącznik nr 8 do SIWZ (projekt budowlany) >> Załącznik nr 9 do SIWZ (STWIOR) >> Załącznik nr 10 do SIWZ (p ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-03-01 10:37

Wybór oferty - Remont drogi gminnej Borowiec

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-04-04 19:50

Decyzja

... na przebudowie drogi gminnej KALINKÓW - BOROWIEC - ROŻENEK w granicach istniejącego pasa drogowego o ... polega na przebudowie drogi gminne KALINKÓW - BOROWIEC - ROŻENEK w granicach istniejącego pasa drogowego o ... na przebudowie drogi gminnej KALINKÓW-BOROWIEC-ROŻENEK w granicach istniejącego pasa drogowego o szerokości jezdni ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-01-28 15:30

Ogłoszenie

... : przebudowie drogi gminnej KALINKÓW - BOROWIEC - ROŻENEK w granicach istniejącego pasa drogowego o ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-01-28 14:48

Ogłoszenie o przetargu.

... działki rolno-leśnej położonej w obrębie wsi BOROWIEC gmina Aleksandrów stanowiącej własność komunalną gminy ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-07-16 15:38