szukaj

Słowo o nie zostało uwzględnione, ponieważ jest zbyt krótkie.

Search results

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

... Aleksandrów , dnia 25.03.2009r Znak: GR.OŚ.7624-5/2009 DECYZJA o środowiskowych ... mowa w art. art. 72 ust1 w/cyt. ustawy. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-03-26 09:13

Uchwała Nr III/13/2006

... , art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 , z ... śmierci najemcy , powinny opuścić lokal albo złożyć wniosek o jego przyznanie . 2. Umowy najmu na ten lokal mogą być ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-01-29 15:34

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Aleksandrów , dnia 29.11.2007r Znak: GR.OŚ.7624-6/2007 D E C Y Z J A o ... Aleksandrowie w dniu 25 września 2007 roku wpłynął wniosek inwestora GMINY ALEKSANDRÓW pow. piotrkowski o wydanie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-11-29 15:04

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

... Aleksandrów , dnia 27.02.2009r Znak: GR.OŚ.7624-3/2009 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ... zawiadamiam iż w dniu 27 lutego 2009 roku na wniosek inwestora : Gminy Aleksandrów 26-337 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-03-03 12:09

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

... Aleksandrów , dnia 09.02.2009r Znak: GR.OŚ.7624-1/2009 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ... zawiadamiam iż w dniu 9 lutego 2009 roku na wniosek inwestora : Gminy Aleksandrów 26-337 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-02-10 11:49

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania.

... Aleksandrów , dnia 29.11.2007r Znak: GR.OŚ.7624-9/2007 Z A W I A D O M I E N I E ... z a w i a d a m i a m że na wniosek GMINY ALEKSANDRÓW zostało wszczęte postępowanie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-11-29 15:09

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania.

... Aleksandrów , dnia 21.09.2007r Znak: GR.OŚ.7624-5/2007 Z A W I A D O M I E N I E o ... z a w i a d a m i a m że na wniosek GMINY ALEKSANDRÓW zostało wszczęte postępowanie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-09-25 08:45

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

... Aleksandrów , dnia 09.02.2009r Znak: GR.OŚ.7624-1/2009 DECYZJA o środowiskowych ... mowa w art. art. 72 ust1 w/cyt. ustawy. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-02-18 13:34

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania.

... Aleksandrów , dnia 18.05.2007r Znak: GR.OŚ.7624-4/2007 Z A W I A D O M I E N I E ... z a w i a d a m i a m że na wniosek GMINY ALEKSANDRóW zostało wszczęte postępowanie administracyjne w ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-05-21 13:49

Protokół Nr I/2006

... W sesji udział wzięło 15 radnych na ogólną liczbę 15 radnych. ... 5 i 6 Radny Staśkiewicz Zbigniew zgłosił wniosek o przedłużenie kursu autobusu szkolnego do skrzyżowania w ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-02-06 08:47

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania.

... Aleksandrów , dnia 29.11.2007r Znak: GR.OŚ.7624-7/2007 Z A W I A D O M I E N I E ... z a w i a d a m i a m że na wniosek GMINY ALEKSANDRÓW zostało wszczęte postępowanie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-11-29 15:18

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

... Aleksandrów , dnia 25.03.2009r Znak: GR.OŚ.7624-4/2009 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ... zawiadamiam iż w dniu 25 marca 2009 roku na wniosek inwestora : Gminy Aleksandrów 26-337 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-03-26 08:52

Ogłoszenie o naborze na astystenta rodziny

OGŁOSZENIE O NABORZE NA ASYSTENTA RODZINY Praca asystenta będzie ... r. Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej asystentem rodziny może ... i przekazywanie tej oceny OPS; 13) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach; 14) współpraca z ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-06-18 08:22

Decyzja

... , dnia 28.01.2008r Znak: GR.OŚ.7624-7/2007/08 D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ... w dniu 25 października 2007 roku wpłynął wniosek inwestora GMINY ALEKSANDRÓW pow. piotrkowski o wydanie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-01-28 15:01

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

... Aleksandrów , dnia 10.10.2007r Znak: GR.OŚ.7624-6/2007 Z A W I A D O M I E N I E o ... z a w i a d a m i a m że na wniosek GMINY ALEKSANDRÓW zostało wszczęte postępowanie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-10-10 14:52