szukaj

Słowo o nie zostało uwzględnione, ponieważ jest zbyt krótkie.

Search results

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Aleksandrów , dnia 02.04.2007r Znak: GR.OŚ.7624-1/2007 Z A W I A D O M I E N I E o ... z a w i a d a m i a m że na wniosek GMINY ALEKSANDRóW zostało wszczęte postępowanie administracyjne w ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-04-02 08:39

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

... Aleksandrów , dnia 25.03.2009r Znak: GR.OŚ.7624-4/2009 DECYZJA o środowiskowych ... mowa w art. art. 72 ust1 w/cyt. ustawy. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-03-26 09:07

Uchwała Nr III/13/2006

... , art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 , z ... śmierci najemcy , powinny opuścić lokal albo złożyć wniosek o jego przyznanie . 2. Umowy najmu na ten lokal mogą być ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-01-29 15:32

Decyzja

... Aleksandrów , dnia 28.01.2008r Znak: GR.OŚ.7624-9/2007/08 D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ... w dniu 25 października 2007 roku wpłynął wniosek inwestora GMINY ALEKSANDRÓW pow. piotrkowski o wydanie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-01-28 14:44

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

... Aleksandrów , dnia 29.01.2009r Znak: GR.OŚ.7624-3/2009 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ... o wszczęciu w dniu 28 stycznia 2009 roku na wniosek Gminy Aleksandrów postępowania w przedmiocie wydania decyzji ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-01-30 09:46

Obieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

... Aleksandrów , dnia 16.12.2009r Znak: GR.OŚ.7624-18/2009 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ... iż w dniu 16 grudnia 2009 roku na wniosek inwestora : Zofii Paras zam. Skotniki nr 94 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-12-16 15:02

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

... Aleksandrów , dnia 24.04.2007r Znak: GR.OŚ.7624-2/2007 Z A W I A D O M I E N I E ... z a w i a d a m i a m że na wniosek GMINY ALEKSANDRóW zostało wszczęte postępowanie administracyjne w ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-04-24 07:16

Komunikat dotyczący klęski suszy z dnia 2 października 2008r

... ALEKSANDRÓW K O M U N I K A T   Na wniosek Wojewody Łódzkiego o udzielenie pomocy dla gospodarstw rolnych ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-10-02 14:18

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

... Aleksandrów , dnia 25.03.2009r Znak: GR.OŚ.7624-5/2009 DECYZJA o środowiskowych ... mowa w art. art. 72 ust1 w/cyt. ustawy. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-03-26 09:13

Uchwała Nr III/13/2006

... , art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 , z ... śmierci najemcy , powinny opuścić lokal albo złożyć wniosek o jego przyznanie . 2. Umowy najmu na ten lokal mogą być ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-01-29 15:34

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Aleksandrów , dnia 29.11.2007r Znak: GR.OŚ.7624-6/2007 D E C Y Z J A o ... Aleksandrowie w dniu 25 września 2007 roku wpłynął wniosek inwestora GMINY ALEKSANDRÓW pow. piotrkowski o wydanie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-11-29 15:04

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

... Aleksandrów , dnia 27.02.2009r Znak: GR.OŚ.7624-3/2009 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ... zawiadamiam iż w dniu 27 lutego 2009 roku na wniosek inwestora : Gminy Aleksandrów 26-337 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-03-03 12:09

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

... Aleksandrów , dnia 09.02.2009r Znak: GR.OŚ.7624-1/2009 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ... zawiadamiam iż w dniu 9 lutego 2009 roku na wniosek inwestora : Gminy Aleksandrów 26-337 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-02-10 11:49

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania.

... Aleksandrów , dnia 29.11.2007r Znak: GR.OŚ.7624-9/2007 Z A W I A D O M I E N I E ... z a w i a d a m i a m że na wniosek GMINY ALEKSANDRÓW zostało wszczęte postępowanie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-11-29 15:09

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania.

... Aleksandrów , dnia 21.09.2007r Znak: GR.OŚ.7624-5/2007 Z A W I A D O M I E N I E o ... z a w i a d a m i a m że na wniosek GMINY ALEKSANDRÓW zostało wszczęte postępowanie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-09-25 08:45