szukaj

Słowo o nie zostało uwzględnione, ponieważ jest zbyt krótkie.

Search results

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

... Aleksandrów , dnia 18.05.2007r Znak: GR.OŚ.7624-3/2007 Z A W I A D O M I E N I E o ... z a w i a d a m i a m że na wniosek GMINY ALEKSANDRóW zostało wszczęte postępowanie administracyjne w ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-05-21 13:49

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

... Aleksandrów , dnia 22.10.2009r Znak: GR.OŚ.7624-17/2009 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ... o wszczęciu w dniu 22 października 2009 roku na wniosek Zakładu Chemicznego WaBa zs. w Dąbrowie nad Czarną nr 80A ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-10-23 07:17

Zawiadomienie.

... Aleksandrów , dnia 04.XII.2007r Znak: GR.OŚ.7624-8/2007 Z A W I A D O M I E N I E ... z a w i a d a m i a m że na wniosek GMINY ALEKSANDRÓW zostało wszczęte postępowanie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-12-04 14:49

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

... Aleksandrów , dnia 25.03.2009r Znak: GR.OŚ.7624-5/2009 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ... iż w dniu 25 marca 2009 roku na wniosek inwestora : Gminy Aleksandrów 26-337 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-03-26 08:56

Decyzja

... , dnia 28.01.2008r Znak: GR.OŚ.7624-8/2007/08 D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ... w dniu 25 października 2007 roku wpłynął wniosek inwestora GMINY ALEKSANDRÓW pow. piotrkowski o wydanie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-01-28 15:30

Kompetencje Rady Gminy

... RADY GMINY na podstawie ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r., art.18 Do ... 2) ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego ... jest głównym księgowym budżetu – na wniosek wójta, 4) uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie ...

strona - Marcin Bojarczuk - 2012-02-13 10:04

Uchwała Nr XXXII/188/2009

... w sprawie: wysokości rocznej stawki podatku od środków transportowych dokument do pobrania ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-12-10 14:28

Uchwała Nr XI/61/2011

... w sprawie wysokości rocznej stawki podatku od środków transportowych dokument do pobrania ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-02-03 14:33

Komunikat Wójta Gminy Aleksandrów

... podstawie art. 14 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) ... i osób fizycznych, którym udzielono ulg w zakresie podatku rolnego w okresie od 1.01.2005r. do 31.12.2005r. (ulga ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-02-05 14:30

Uchwała Nr VIII/68/2015

... w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości. Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-12-14 08:50

Uchwała Nr III/13/2010

... w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-01-17 09:53

Uchwała Nr XXXII/189/2009

... w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości. dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-12-10 14:30

Ogłoszenie o przetargu na Wykonanie zespołu boisk sportowych Moje Boisko - Orlik 2012

... - 2011; data zamieszczenia: 14.06.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ... obejmuje: 2.1. Budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0m x 62,0m o powierzchni 1860m2 (pole gry 26,0m x 56,0m) ... prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT); b) konieczności zmiany terminu realizacji w związku z: - ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-06-24 15:08

Uchwała Nr III/14/2010

... w sprawie zwolnień w podatku leśnym dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-01-17 09:54

Uchwała Nr II/9/2014

... w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości. Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-01-12 09:33