szukaj

Słowo o nie zostało uwzględnione, ponieważ jest zbyt krótkie.

Search results

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

... Aleksandrów , dnia 27.02.2009r Znak: GR.OŚ.7624-3/2009 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ... zawiadamiam iż w dniu 27 lutego 2009 roku na wniosek inwestora : Gminy Aleksandrów 26-337 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-03-03 12:09

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

... Aleksandrów , dnia 09.02.2009r Znak: GR.OŚ.7624-1/2009 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ... zawiadamiam iż w dniu 9 lutego 2009 roku na wniosek inwestora : Gminy Aleksandrów 26-337 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-02-10 11:49

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania.

... Aleksandrów , dnia 29.11.2007r Znak: GR.OŚ.7624-9/2007 Z A W I A D O M I E N I E ... z a w i a d a m i a m że na wniosek GMINY ALEKSANDRÓW zostało wszczęte postępowanie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-11-29 15:09

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania.

... Aleksandrów , dnia 21.09.2007r Znak: GR.OŚ.7624-5/2007 Z A W I A D O M I E N I E o ... z a w i a d a m i a m że na wniosek GMINY ALEKSANDRÓW zostało wszczęte postępowanie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-09-25 08:45

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

... Aleksandrów , dnia 09.02.2009r Znak: GR.OŚ.7624-1/2009 DECYZJA o środowiskowych ... mowa w art. art. 72 ust1 w/cyt. ustawy. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-02-18 13:34

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania.

... Aleksandrów , dnia 18.05.2007r Znak: GR.OŚ.7624-4/2007 Z A W I A D O M I E N I E ... z a w i a d a m i a m że na wniosek GMINY ALEKSANDRóW zostało wszczęte postępowanie administracyjne w ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-05-21 13:49

UCHWAŁA Nr XXIX /164/06

... art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z ... kalkulacją i uzasadnieniem oraz informacją o stanie mienie komunalnego według stanu na 30 września roku poprzedzającego ... rok kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-04-30 13:58

Uchwała budżetowa na 2003r.

... ustawy z dnia      8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z ... własnych roku bieżącego z subwencji ogólnej i podatku od nieruchomości zostaną spłacone przypadające do spłaty w ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2006-03-18 22:28

Uchwała Nr XI/62/2011

... w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-02-03 14:32

Uchwała Nr XVI/128/2016

... w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości. Dokument do pobrania tutaj ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-01-17 12:39

Uchwała Nr III/12/2006

... art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 , z ... opłat związanych z eksploatacją lokalu tj. podatku od nieruchomości , opłat za dostawę ciepła , wody , odbioru ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-01-29 15:33

Komunikat Wójta Gminy w Aleksandrowie

... Gminy w Aleksandrowie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego Dokument ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-02-08 14:05

Uchwała Nr VIII/66/2015

... w sprawie wysokości rocznej stawki podatku od środków transportowych. Dokument do pobrania ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-12-14 08:41

Uchwała Nr XXXII/188/2009

... w sprawie: wysokości rocznej stawki podatku od środków transportowych dokument do pobrania ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-12-10 14:28

Uchwała Nr XI/61/2011

... w sprawie wysokości rocznej stawki podatku od środków transportowych dokument do pobrania ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-02-03 14:33