szukaj

Słowo o nie zostało uwzględnione, ponieważ jest zbyt krótkie.

Search results

Ogłoszenie o przetargu na Wykonanie zespołu boisk sportowych Moje Boisko - Orlik 2012

... - 2011; data zamieszczenia: 14.06.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ... obejmuje: 2.1. Budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0m x 62,0m o powierzchni 1860m2 (pole gry 26,0m x 56,0m) ... prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT); b) konieczności zmiany terminu realizacji w związku z: - ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-06-24 15:08

Uchwała Nr III/14/2010

... w sprawie zwolnień w podatku leśnym dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-01-17 09:54

Uchwała Nr II/9/2014

... w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości. Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-01-12 09:33

Uchwała Nr XXXII/190/2009

... zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-12-10 14:32

Uchwała Nr III/10/2006

... z dnia 29 grudnia 2006 w sprawie: poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-04-30 10:43

Uchwała Nr XV/92/2008

... Nr XI/59/2007 z dnia 3.XII.2007r dotyczącej zwolnień w podatku od nieruchomości. dokument do pobrania tutaj>> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-12-03 14:55

Uchwała budżetowa na 2004r.

... pkt 4, 9 lit.d, 10 i art. 57 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z ... własnych roku bieżącego z subwencji ogólnej i podatku od nieruchomości zostaną spłacone przypadające do spłaty w ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2006-03-18 22:16

UCHWAŁA Nr XXIX /164/06

... art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z ... kalkulacją i uzasadnieniem oraz informacją o stanie mienie komunalnego według stanu na 30 września roku poprzedzającego ... rok kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-04-30 13:58

Uchwała budżetowa na 2003r.

... ustawy z dnia      8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z ... własnych roku bieżącego z subwencji ogólnej i podatku od nieruchomości zostaną spłacone przypadające do spłaty w ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2006-03-18 22:28

Uchwała Nr XI/62/2011

... w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-02-03 14:32

Uchwała Nr XVI/128/2016

... w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości. Dokument do pobrania tutaj ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-01-17 12:39