szukaj

Słowo o nie zostało uwzględnione, ponieważ jest zbyt krótkie.

Search results

Uchwała Nr XI/61/2011

... w sprawie wysokości rocznej stawki podatku od środków transportowych dokument do pobrania ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-02-03 14:33

Komunikat Wójta Gminy Aleksandrów

... podstawie art. 14 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) ... i osób fizycznych, którym udzielono ulg w zakresie podatku rolnego w okresie od 1.01.2005r. do 31.12.2005r. (ulga ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-02-05 14:30

Uchwała Nr VIII/68/2015

... w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości. Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-12-14 08:50

Uchwała Nr III/13/2010

... w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-01-17 09:53

Uchwała Nr XXXII/189/2009

... w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości. dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-12-10 14:30

Ogłoszenie o przetargu na Wykonanie zespołu boisk sportowych Moje Boisko - Orlik 2012

... - 2011; data zamieszczenia: 14.06.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ... obejmuje: 2.1. Budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0m x 62,0m o powierzchni 1860m2 (pole gry 26,0m x 56,0m) ... prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT); b) konieczności zmiany terminu realizacji w związku z: - ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-06-24 15:08

Uchwała Nr III/14/2010

... w sprawie zwolnień w podatku leśnym dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-01-17 09:54

Uchwała Nr II/9/2014

... w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości. Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-01-12 09:33

Uchwała Nr XXXII/190/2009

... zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-12-10 14:32

Uchwała Nr III/10/2006

... z dnia 29 grudnia 2006 w sprawie: poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-04-30 10:43

Uchwała Nr XV/92/2008

... Nr XI/59/2007 z dnia 3.XII.2007r dotyczącej zwolnień w podatku od nieruchomości. dokument do pobrania tutaj>> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-12-03 14:55