szukaj

Słowo o nie zostało uwzględnione, ponieważ jest zbyt krótkie.

Search results

Komunikat w sprawie zwrotu akcyzy zawartej w cenie ON

... z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego ... w życie ustawa z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-02-10 14:06

Informacja w sprawie podatku leśnego

Informacja na podatek leśny (.docx)>> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-01-17 12:38

Komunikat Wójta Gminy Aleksandrów w sprawie zwrotu podatku akcyzowego wliczonego w cenę oleju napędowego

Dokument do pobrania tutaj (.pdf) >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-08-16 14:03

Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w 2010 roku w związku ze ze zwrotem podatku akcyzowego

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-05-30 14:42

Ogłoszenie - w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-07-21 09:30

Komunikat w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Dokument do pobrania tutaj >> Druk formularza do pobrania >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-08-16 14:53

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

Informacja na podatek od nieruchomości (.docx)>> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-01-17 12:38

Ogłoszenie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-07-29 14:24

Komunikat Wójta Gminy Aleksandrów

... z dnia 15 stycznia 2007 roku w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego ... roku weszła w życie ustawa z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-01-15 15:21

Dostęp do informacji nie opublikowanej w BIP

... udostępniona na stronie BIP może być udostępniona na wniosek zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198 z ... publicznej wskazane jest, aby osoba składająca wniosek pisemny podała dane dotyczące zakresu udostępniania informacji, ...

strona - Marcin Bojarczuk - 2013-01-07 11:36

Informacje o przyznawaniu pracodawcom dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników

... PRACOWNIKÓW .     O dofinansowanie kosztów kształcenia mogą się ubiegać pracodawcy, ... z przepisami. Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w  terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-09-26 08:18

Komunikat Wójta Gminy Aleksandrów - ujemne skutki przezimowania - przedłużenie terminu składania wniosków

... dotknięta szkodą, PESEL rolnika. Komisja gminna na wniosek rolnika dokona lustracji upraw z wyraźnym zaznaczeniem, że są to ... i Modernizacji Rolnictwa na wniosek producenta rolnego złożony wraz z jego oświadczeniem o powierzchni upraw rolnych wymagających ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-04-10 07:05

Komunikat Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 26 marca 2012 roku o wszczęciu procedury szacowania strat

...  z dnia  26 marca 2012 roku o wszczęciu procedury szacowania  strat  związanych z wystąpieniem ...     Na indywidualny wniosek rolnika, posiadającego gospodarstwo rolne na terenie Gminy ... /-/ Dionizy Głowacki Załącznik: Wniosek o oszacowanie szkód >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-03-29 14:01

Informacja Wójta Gminy Aleksandrów o udostępnieniu do wglądu spisu wyborców

Dokument do pobrania tutaj >> Wniosek o udostępnienie spisu wybroców >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-04-21 07:47

Informacja dotycząca formy składania wniosków dotyczących: dopisania do spisuwyborców...

... przez pełnomocnika oraz wydania zaświadczenia o prawie do głosowania. Dokument do pobrania tutaj >> Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w referendum ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-07-09 08:41