szukaj

Słowo o nie zostało uwzględnione, ponieważ jest zbyt krótkie.

Search results

Informacja dotycząca formy składania wniosków dotyczących: dopisania do spisuwyborców...

... przez pełnomocnika oraz wydania zaświadczenia o prawie do głosowania. Dokument do pobrania tutaj >> Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w referendum ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-07-09 08:41

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

... zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. ... ustawy lub odrębnych przepisów , jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie , o ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-07-22 08:50

Komunikat Wójta Gminy Aleksandrów

... z dnia 5 lutego 2009 roku w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego ... W 2009 roku wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego składa się do ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-02-10 14:07

Referat finansowy

... 4) bieżące informowanie organów Gminy o przebiegu realizacji budżetu, 5) ... 7) wykonywanie obsługi finansowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 8) ... społecznego, prowadzenie rozliczeń w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz współpraca w tym ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-08-09 12:52

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ... Wójt Gminy w Aleksandrowie zawiadamia , że na wniosek : Inwestora : „ GMINY ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-01-28 14:48

Ogłoszenie.

O G Ł O S Z E N I E W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH ... Wójt Gminy w Aleksandrowie zawiadamia , że na wniosek : Inwestora : „ GMINY ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-07-16 15:37

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

... Aleksandrów , dnia 22.02.2010 r. Znak: GR.OŚ.7624-1/2010 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ... o wszczęciu w dniu 22 lutego 2010 roku na wniosek Gminy Aleksandrów , z godnie z art.11a ust.4 ustawy z ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-02-24 09:21

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH ... Wójt Gminy w Aleksandrowie zawiadamia , że na wniosek : Inwestora :         ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-05-21 13:33

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

... Aleksandrów , dnia 01.04.2009r Znak: GR.OŚ.7624-8/2009 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ... o wszczęciu w dniu 1 kwietnia 2009 roku na wniosek Gminy Aleksandrów postępowania w przedmiocie wydania decyzji ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-04-01 13:39

Ogłoszenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwziecia

  O G Ł O S Z E N I E W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH ... Wójt Gminy w Aleksandrowie zawiadamia , że na wniosek : Inwestora : GMINA ALEKSANDRóW 26-337 Aleksandrów ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-02-05 15:00

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego.

... Aleksandrów , dnia 20.03.2009r Znak: GR.OŚ.7624-6/2009 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ... o wszczęciu w dniu 20 marca 2009 roku na wniosek Gminy Aleksandrów postępowania w przedmiocie wydania decyzji ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-03-23 14:52

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów - Wolica

... Aleksandrów , dnia 25.06.2009r Znak: GR.OŚ.7624-14/2009 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ... o wszczęciu w dniu 25 czerwca 2009 roku na wniosek Gminy Aleksandrów postępowania w przedmiocie wydania decyzji ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-06-25 13:45

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ... Wójt Gminy w Aleksandrowie zawiadamia , że na wniosek : Inwestora : „ GMINY ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-01-28 14:57

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

... , dnia 07.01.2009r   Znak: GR.OŚ.7624-1/2009 OBWIESZCZENIE WÓJTA ... o wszczęciu w dniu 31 grudnia 2008 roku na wniosek Gminy Aleksandrów postępowania w przedmiocie wydania decyzji ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-01-13 13:47

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

... Aleksandrów , dnia 01.04.2009r Znak: GR.OŚ.7624-7/2009 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ... o wszczęciu w dniu 1 kwietnia 2009 roku na wniosek Gminy Aleksandrów postępowania w przedmiocie wydania decyzji ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-04-01 13:42