szukaj

Słowo o nie zostało uwzględnione, ponieważ jest zbyt krótkie.

Search results

OGŁOSZENIE

  O G Ł O S Z E N I E W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ... Wójt Gminy w Aleksandrowie zawiadamia , że na wniosek : Inwestora „WODMAR” Marianna Jakubiec ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-07-31 07:38

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

... Aleksandrów , dnia 07.01.2009r Znak: GR.OŚ.7624-1/2009  OBWIESZCZENIE WÓJTA ... o wszczęciu w dniu 31 grudnia 2008 roku na wniosek Gminy Aleksandrów postępowania w przedmiocie wydania decyzji ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-01-30 09:44

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

... Aleksandrów , dnia 14.04.2009r Znak: GR.OŚ.7624-9/2009 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ... o wszczęciu w dniu 14 kwietnia 2009 roku na wniosek Gminy Aleksandrów postępowania w przedmiocie wydania decyzji ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-04-15 12:06

Uchwała Nr XI/62/2007

... 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23,poz. ... § 2. 1. Zwolnienie stosuje się na wniosek podatnika. 2. Początek okresu ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-11-28 11:40

Protokół Nr II/2006

  P R O T O K ó Ł Nr II/2006 z sesji Rady Gminy w ... ze środków Unii Europejskiej. Zanim jednak złożymy wniosek musimy zacząć prefinansowanie, co umożliwi nam uniknięcie ... o podatkach , które będą stosowane w roku 2007. Stawki podatku od nieruchomości , podatku od środków transportowych objętych ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-03-06 08:25

Pomoc na inwestycje w ramach "Modernizacji gospodarstw rolnych"

... i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw ... w przypadku gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek o wsparcie składa wspólnie kilku rolników. Wnioski ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-03-11 12:43

Przetarg - Dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

Ogłoszenie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie ogłasza przetarg na zadanie ... i adres zamawiającego : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie ... Do rozliczeń przyjmowana będzie stawka podatku VAT właściwa w dacie wystawienia faktury.   ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-08-27 12:02

Uchwała XI/60/2007

... w sprawie: określenia wysokości rocznej stawki podatku od środków transportowych ... art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-11-28 11:39

Zmiany w zakresie podatków

... zmiany, które będą dotyczyć podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego oraz ... postępowań w sprawie zobowiązań podatkowych o znikomej wysokości. W przypadku, gdy kwota ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-02-01 09:56

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

... zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261 , poz. ... ustawy lub odrębnych przepisów , jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie , ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-02-11 13:30

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

... zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261 , poz. ... ustawy lub odrębnych przepisów , jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie , o ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-06-19 14:49

Uchwała Nr XI/58/2007

... roku w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości Na podstawie ... 5 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-11-28 11:36

Obwieszczenie, Decyzja oraz Charakterystyka przedsięwięcia - Dąbrowa nad Czarną

... Aleksandrów , dnia 14.08.2009r Znak: GR.OŚ.7624-16/2009 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ... iż w dniu 14 sierpnia 2009 roku na wniosek inwestora : Gminy Aleksandrów 26-337 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-08-14 12:40

Obwieszczenie, Decyzja oraz Charakterystyka przedsięwzięcia - Wacławów - Brzezie.

... Aleksandrów , dnia 14.08.2009r Znak: GR.OŚ.7624-15/2009   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ... iż w dniu 14 sierpnia 2009 roku na wniosek inwestora : Gminy Aleksandrów 26-337 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-08-14 12:40

Zarządzenie Nr 12/2007

... ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ... związane z ich poborem, rozdz. 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-05-14 07:29