szukaj

Słowo o nie zostało uwzględnione, ponieważ jest zbyt krótkie.

Search results

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

... zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. ... ustawy lub odrębnych przepisów , jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie , o ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-08-17 09:48

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

... zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261 , poz. ... ustawy lub odrębnych przepisów , jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie , o ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-01-13 13:50

Uchwała Nr XI/59/2007

... 2007 roku w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości Na ... 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 Nr 220, ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-11-28 11:37

Obwieszczenie, Decyzja i Charaterystyka przedsięwzięcia - Wolica

... Aleksandrów , dnia 21.07.2009r Znak: GR.OŚ.7624-14/2009 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ... iż w dniu 21 lipca 2009 roku na wniosek inwestora : Gminy Aleksandrów 26-337 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-07-22 09:00

Obwieszczenie, Decyzja oraz Charakterystyka Przedsięwzięcia - Rożenek

... Aleksandrów , dnia 18.05.2009r Znak: GR.OŚ.7624-10/2009 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ... zawiadamiam iż w dniu 18 maja 2009 roku na wniosek inwestora : Gminy Aleksandrów 26-337 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-05-20 14:25

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

... 1.       O przedmiocie działalności i kompetencjach Ośrodek Pomocy ... Świadczenia pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego bądź innej ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2009-08-03 13:46

Obwieszczenie Wójta, Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach oraz charakterystyka przedsięwzięcia

... Aleksandrów , dnia 28.04.2009r Znak: GR.OŚ.7624-8/2009 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ... iż w dniu 28 kwietnia 2009 roku na wniosek inwestora : Gminy Aleksandrów 26-337 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-04-29 07:56

Obwieszczenie, decyzja oraz charakterystyka przedsięwiącia - Dębowa Góra Kolonia.

... Aleksandrów , dnia 24.06.2009r Znak: GR.OŚ.7624-11/2009 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ... iż w dniu 24 czerwca 2009 roku na wniosek inwestora : Gminy Aleksandrów 26-337 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-06-24 14:00

Obwieszczenie Wójta, Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach oraz Charakterystyka przedsięwzięcia

... , dnia 28.04.2009r Znak: GR.OŚ.7624-7/2009 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ... iż w dniu 28 kwietnia 2009 roku na wniosek inwestora : Gminy Aleksandrów 26-337 ... mowa w art. art. 72 ust1 w/cyt. ustawy. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-04-29 08:12

Uchwała Nr XXVIII/158/06

... art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (teks jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z ... 3.      sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika lub umorzył postępowanie ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-04-30 13:38

Wykaz nieruchomości do sprzedania

... z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261 , poz. ... ustawy lub odrębnych przepisów , jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie , o ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-11-10 15:27

Obwieszczenie, Decyzja oraz Charakterystyka przedsięwzięcia - Dębowa Góra

... Aleksandrów , dnia 18.05.2009r Znak: GR.OŚ.7624-9/2009 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ... zawiadamiam iż w dniu 18 maja 2009 roku na wniosek inwestora : Gminy Aleksandrów 26-337 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-05-20 13:43

Zaproszenie do składania ofert na usługi integracji społecznej

... jest jeden z poniższych warunków: o usługa nie jest powtórzeniem dotychczasowego zakresu działań ... usługodawca jest uprawniony do złożenia oferty, czy wniosek wypełniony jest na odpowiednim formularzu, czy jest kompletny oraz, ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-04-29 11:05

ZARZĄDZENIE Nr 14/2006 z dnia 23 maja 2006 roku.

... przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów ... powinien złożyć do Urzędu Gminy w Aleksandrowie wniosek o udzielenie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych lub ... stawki . § 3 . Wniosek o udzielenie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych oraz ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-05-23 11:46

Obwieszczenie, decyzja i postanowienie - Wólka Skotnicka

... Aleksandrów , dnia 09.07.2009r Znak: GR.OŚ.7624-12/2009 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ... iż w dniu 9 lipca 2009 roku na wniosek inwestora : Andrzeja Janiec zam. Skotniki nr 103 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-07-09 14:34