szukaj

Słowo o nie zostało uwzględnione, ponieważ jest zbyt krótkie.

Search results

Druki i formularze

... Deklaracja na podatek leśny >> Wniosek o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków (doc) >> ...

strona - Marcin Bojarczuk - 2017-01-05 15:30

Informacja dla mieszkańców którzy złożyli wnioski o budowę przydowmowcych oczyszczalni ścieków

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-05-05 09:07

Wyjaśnienie SIWZ nr 3- Kanalizacja Gminy Aleksandrów- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Aleksandrów

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-03-28 11:25

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dokumentacja przydomwych oczyszczalni ścieków.

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-04-22 11:00

Ogłoszenie o przetargu-Kanalizacja Gminy Aleksandrów- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Aleksandrów

Ogłosznie do pobrania tutaj >> Załączniki: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - wraz z załącznikami Nr 1-7 >> Dokumentacja projektowa - załącznik Nr 8 do_SIWZ >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-03-15 15:49

Zaw. o wyborze oferty- Kanalizacja Gminy Aleksandrów- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Aleksandrów

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-05-14 13:31

Wyjaśnienie SIWZ - Kanalizacja Gminy Aleksandrów - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Aleksandrów

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-03-22 15:46

Dotyczy przetargu - Kanalizacja Gminy Aleksandrów - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Aleksandrów

Edytowalna wersja przedmiarów robót (.ath) >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-03-26 09:42

Wyjaśnienie SIWZ nr 2- Kanalizacja Gminy Aleksandrów- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Aleksandrów

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-03-26 14:45

Zapytanie o cenę - opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowych 363 przydomowych oczyszczalni ścieków

Dokument do pobrania tutaj >> Wzór oferty >> Wzór umowy >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-04-13 14:36

Przetarg na budowę budynku świetlicy środowiskowej w Jaksonku

... W przypadku, kiedy Zamawiający poprosi o przesłanie SIWZ drogą pocztową, wysłanie dokumentacji nastąpi po ... Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Tryb. o/Paradyż filia Aleksandrów nr 92 8973 0003 0020 0410 5369 0004 ... wewnętrzna instalacja elektryczna gniazd i oświetlenia, instalacja odgromowa inwentaryzacja ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-02-19 11:13

Unieważnienie przetargu na budowę sieci wodociągowej w Dąbrówce.

... że postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego ... „ Budowa sieci wodociągowej PCV ø110 o dł. 2090,50 m z przyłączami PE ø 40/32 – 10 szt. o dł. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-02-25 11:40

Wybór najkorzystniejszej oferty na budowę oraz remont boiska do piłki nożnej

Dokument do pobrania tutaj (.pdf) >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-06-25 08:13

Ogłoszenie o przetargu na budowę sieci wodociągowej we wsi Borowiec

... „ Budowa sieci wodociągowej PCV Ø110 o długości 1423 m w miejscowości Borowiec” 1) ... W przypadku, kiedy Zamawiający poprosi o przesłanie SIWZ drogą pocztową, wysłanie dokumentacji nastąpi po ... Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Tryb. o/Paradyż filia Aleksandrów nr 92 8973 0003 0020 0410 5369 0004 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-04-22 08:14

Wybór najkorzystniejszej oferty na budowę garażu przy budnyku OSP w Skotnikach

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-05-12 11:14