szukaj

Słowo o nie zostało uwzględnione, ponieważ jest zbyt krótkie.

Search results

Druki i formularze

... Deklaracja na podatek leśny >> Wniosek o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków (doc) >> ...

strona - Marcin Bojarczuk - 2017-01-05 15:30

Ogłoszenie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

...     W 2017 roku wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego składa się do ... wew. 30 lub (44) 756-00-69. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-01-05 15:25

Ogłoszenie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Dokument do pobrania tutaj >> Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-07-29 12:36

Ogłoszenie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Dokument do pobrania tutaj >> Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-01-29 08:44

Ogłoszenie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Dokument do pobrania tutaj >> Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-07-15 10:51

Ogłoszenie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

... Dokument do pobrania tutaj >> Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-07-11 09:51

Ogłoszenie - nowe terminy składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Dokument do pobrania tutaj >> Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-01-15 08:05

Ogłoszenie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Dokument do pobrania tutaj >> Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-01-30 08:35

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego dla uczniów z terenu Gminy Aleksandrów

Wniosek można pobrać tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-08-21 10:07

Komunikat w sprawie zwrotu podatku akcyzowego

... z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego ... W 2010 roku wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego składa się do ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-02-01 09:35

Komunikat w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

... z dnia 13 sierpnia 2009 roku w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego ... W 2009 roku wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-02-01 09:35

Uwaga Rolnicy! Nowe terminy składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego!

... obowiązują nowe terminy składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-01-11 08:17

Uchwała Nr IV/20/2007

... a oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 , z ... w formie zarządzenia , podjętej na uzasadniony wniosek kierownika jednostki organizacyjnej , zainteresowanej zbyciem mienia . ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-03-26 12:15

Komunikat w sprawie zwrotu akcyzy zawartej w cenie ON

... z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego ... w życie ustawa z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-02-10 14:06

Komunikat Wójta Gminy z dnia 18 sierpnia 2008r

... dnia 18 sierpnia 2008 roku w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego ... w życie ustawa z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-08-18 13:56